Budownictwo modułowe 3D to technologia wznoszenia obiektów z gotowych, przestrzennych, prostopadłościennych modułów. Są one niemal w całości wytwarzane w zakładzie produkcyjnym, dzięki czemu wszystkie pracochłonne i skomplikowane procesy technologiczne i montażowe odbywają się ściśle według projektu, w odpowiednich warunkach i pod stałą kontrolą jakości.

Obecnie technologie budownictwa modułowego pozwalają tworzyć rozbudowane, funkcjonalne oraz nowocześnie wykończone i wyposażone obiekty, także specjalistyczne, jak szpitale czy budynki na potrzeby policji i użyteczności publicznej. Na etapie projektu budynek dzielony jest na sekcje – moduły o konstrukcji nośnej w formie szkieletu stalowego lub drewnianego, produkowane w zakładzie produkcyjnym. Tam moduły wyposażane są w ściany zewnętrzne i działowe, podłogi, sufity, drzwi, okna oraz niezbędne instalacje (w tym specjalistyczne). Warto zwrócić uwagę, że większość decyzji projektowych dla budynku modułowego powinno być podjętych przed zamówieniem i rozpoczęciem budowy, gdyż etap projektowy jest kluczowy dla powodzenia inwestycji. Czas jego realizacji zwykle jest stosunkowo krótki – ok. kilku tygodni.