Najnowsze w Buduj z Głową

Jak przygotować dobrą ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe lub do przetargu? Jakie dane pomogą przyspieszyć i ułatwić pracę? O czym nie wolno zapomnieć? Oto praktyczny przewodnik, w którym krok po kroku analizujemy kolejne etapy tworzenia ofert na roboty budowlane.
Elżbieta Dutkiewicz
Proces inwestycyjny

Buduj z Głową 4/2021
W bieżącym wydaniu

Mariusz Rejment
Technika
BZG 4/2021
Aleksandra Radziejowska
Technika
BZG 4/2021
Andrzej Pietraszek
Warsztat kosztorysanta
BZG 4/2021

Warsztat kosztorysanta

Okresowe rozliczanie wykonanych prac często stanowi podstawę do podpisania protokołu odbioru częściowego lub końcowego robót i wystawienia faktury za zrealizowane usługi. Pozwala też zorientować się inwestorowi i wykonawcy w postępie prowadzonych robót.
Warsztat kosztorysanta
Grzegorz Lusa
Warsztat kosztorysanta
BZG 4/2021
Tomasz Pytkowski
Warsztat kosztorysanta
BZG 4/2021
Jacek Sawośko
Warsztat kosztorysanta
BZG 2/2021

Technika

Maciej Rokiel
Technika
BZG 4/2021
Anna Kazimierowicz
Technika
BZG 4/2021
Karolina Matysiak-Rakoczy
Technika
BZG 4/2021
Modele BIM mogą zawierać różne typy informacji, ułatwiających pracę uczestnikom procesu budowlanego. Symulację robót budowlanych w powiązaniu z harmonogramem umożliwia wymiar 4D. Dla kosztorysantów istotny jest wymiar 5D, a dla zarządców nieruchomości 7D. Czym różnią się poszczególne wymiary BIM?
Krzysztof Zima
Technika

Zamówienia publiczne

Grzegorz Bednarczyk
Zamówienia publiczne
BZG 4/2021
Renata Niemczyk
Zamówienia publiczne
BZG 3/2021

Edukacja

Piotr Czernek
Edukacja
BZG 4/2021
Piotr Czernek
Edukacja
BZG 4/2020
„Elementarz kosztorysowy” jest adresowany do początkujących kosztorysantów, użytkowników programów NORMA i jest napisany językiem, że tak powiem, bardzo potocznym, co powinno ułatwić młodym koleżankom i kolegom po fachu poznanie tego ważnego składnika dokumentacji technicznej.
Warsztat kosztorysanta

Autorzy artykułów buduj z głową
Piszą dla nas

Grzegorz Bednarczyk
Praktyk zamówień publicznych
praktyk zamówień publicznych, zajmuje się nimi od 1998 r., głównie po stronie zamawiających, a czasami także po stronie wykonawców. Autor…
Eliza Biała
Architektka
Architekt w grupie projektowej Winkle, pracownik naukowy w Instytucie Budownictwa na Wydziale Architektury Uniwersytetu w Stuttgarcie.
Beata Grzyl
Politechnika Gdańska
Dr inż. , profesor uczelni, pracownik Katedry Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska…
Grzegorz Lusa
INTERCENBUD
Trener i szkoleniowiec, od kilkunastu lat prowadzi kursy z zakresu kosztorysowania w programach Norma. Kieruje działem przygotowania bazy…
Renata Niemczyk
ORGBUD-SERWIS
Współzałożycielka i dyrektor ORGBUD-SERWIS, wiceprezes Stowarzyszenia Kosztorysantów Budow­lanych, członek Polskiej Izby Inżynierów…
Kazimierz Stanisław Nowicki
Kosztorysant
Kosztorysant z wieloletnim doświadczeniem, autor kilku cyklów artykułów poświęconych Normie EXPERT oraz Normie PRO.
Aleksandra Radziejowska
Akademia Górniczo-Hutnicza
Doktor nauk technicznych w dyscyplinie naukowej In­żynieria Lądowa i Transport. Od 2012 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze…
Maciej Rokiel
Rzeczoznawca budowlany
Rzeczoznawca budowlany SITPMB-NOT ze specjalnością ochrona budynków przed wodą i korozją biologiczną, rzeczoznawca mykologiczno-budowlany…
Damian Wieczorek
Politechnika Krakowska
Doktor nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budownictwo. Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Zarządzania w Budownictwie (Wydział…
Marek Wielgo
Ekspert GetHome.pl
Były dziennikarz i redaktor z 27-letnim stażem w dużych redakcjach. 25 lat spędził w dziale gospodarczym „Gazety Wyborczej”, gdzie…
Ewa Wiktorowska
Członek Rady Zamówień Publicznych
Mgr inż. budownictwa, uprawnienia budowlane w dwóch specjalnościach. Członek Rady Zamówień Publicznych przy prezesie Urzędu Zamówień…
Krzysztof Zima
Politechnika Krakowska
Dr hab. inż., profesor PK jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Katedry Zarządzania w Budownictwie, Wydziału Inżynierii Lądowej…
Mariusz Rejment
Politechnika Wrocławska
Dr inż. budownictwa, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budow­lanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Jest…
Tomasz Pytkowski
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych
Prezes Stowarzy­szenia Kosztorysantów Budowlanych, rzeczoznawca kosztorysowy SKB. Autor publikacji z zakresu kosztorysowania i Prawa…
Martyna Sługocka
Prawnik
Doktor nauk prawnych; wykładowca na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Wrocławskim; ekspert LEX Budownictwo…
Leszek Wytrwał
Inżynier budownictwa
Mgr inż. budownictwa, absolwent Politechniki Warszawskiej, uprawnienia konstrukcyjno-budowlane wykonawcze i projektowe. Specjalizuje się w…
Marcin Fuz
Inżynier sanitarny
Inżynier sanitarny. Projektant, kierownik robót, inspektor nadzoru, doradca i kosztorysant. Miłośnik nowych technologii oraz projektowania i…
Paweł Kubiak
Inżynier budownictwa
Mgr inż. budownictwa, absolwent Politechniki Gdańskiej, uprawnienia inżynieryjne drogowe wykonawcze i projektowe. Specjalizuje się w…
Karolina Matysiak-Rakoczy

inżynier budowlany, prowadzi portal budowlany domszytynamiare.pl

z wykształcenia inżynier budownictwa, prowadzi własny portal budowlany domszytynamiare.pl. Regularnie uczestniczy w branżowych szkoleniach i…

Wypróbuj za darmo

Dlaczego warto subskrybować Buduj z Głową

Dzięki subskrypcji zyskujesz stały dostęp do najnowszej wiedzy potrzebnej w pracy zawodowej w branży budowlanej, inwestycjach i nieruchomościach. W każdym wydaniu i zasobach serwisu znajdziesz:
Aktualne informacje
na temat kosztów, stawek i cen w budownictwie oraz fachowe poradniki dotyczące kosztorysowania i sporządzania wycen.
Dostęp do eksperckiej wiedzy
piszą dla nas naukowcy z najlepszych polskich uczelni technicznych oraz praktycy zawodu.
Praktyczne rady
dla firm startujących w przetargach, a także Zamawiających roboty w trybie zamówień publicznych
Ciekawe artykuły
na temat procesu inwestycyjnego, nowoczesnych technologii i przepisów przydatne dla każdego inżyniera i technika.