Najnowsze w Buduj z Głową

Nowe przepisy umożliwiły zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia oraz bez względu na to czy w umowie były klauzule waloryzacyjne, czy też nie. Jakie warunki muszą być spełnione, aby waloryzacja wynagrodzenia była możliwa?  
Renata Niemczyk
Zamówienia publiczne

Warsztat kosztorysanta

Czym różnią się w obsłudze programy Norma PRO i Norma EXPERT? Porównaliśmy najczęściej stosowane funkcje i czynności podczas tworzenia kosztorysu w obu programach. Oto, krótka ściągawka dla kosztorysantów, którzy zamieniają Normę PRO na EXPERT.
Warsztat kosztorysanta

Technika

Integrated Project Delivery (IPD) połączone z metodami Lean management i technologią BIM wydaje się przyszłością branży budowlanej w czasach, gdy coraz bardziej zaczyna liczyć się optymalizacja kosztów, zmniejszenie robót dodatkowych i wszelkich zmian projektowych, a także brak konfliktów między uczestnikami przedsięwzięć.
Krzysztof Zima
Technika

Edukacja

„Elementarz kosztorysowy” jest adresowany do początkujących kosztorysantów, użytkowników programów NORMA i jest napisany językiem, że tak powiem, bardzo potocznym, co powinno ułatwić młodym koleżankom i kolegom po fachu poznanie tego ważnego składnika dokumentacji technicznej.
Warsztat kosztorysanta

Autorzy artykułów buduj z głową
Piszą dla nas

Marek Wielgo
Ekspert GetHome.pl
Były dziennikarz i redaktor z 27-letnim stażem w dużych redakcjach. 25 lat spędził w dziale gospodarczym „Gazety Wyborczej”, gdzie…
Maciej Rokiel
Rzeczoznawca budowlany
Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Rzeczoznawca budowlany SITPMB-NOT ze specjalnością…
Bartłomiej Monczyński
 
dr inż., absolwent Politechniki Łódzkiej (studia magisterskie) oraz Politechniki Poznańskiej (doktorat). Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi…
Tomasz Pruchnicki

Inspektor nadzoru

Czynny inspektor nadzoru inwestorskiego. Kosztorysuje we wszystkich branżach budowlanych od 1984 roku. Biegły sądowy od 25 lat. Specjalista z…
Renata Niemczyk
ORGBUD-SERWIS
Współzałożycielka i dyrektor ORGBUD-SERWIS, wiceprezes Stowarzyszenia Kosztorysantów Budow­lanych, członek Polskiej Izby Inżynierów…
Mariusz Rejment
Politechnika Wrocławska
Dr inż. budownictwa, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budow­lanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Jest…
Grzegorz Lusa
INTERCENBUD
Trener i szkoleniowiec, od kilkunastu lat prowadzi kursy z zakresu kosztorysowania w programach Norma. Kieruje działem przygotowania bazy…
Elżbieta Dutkiewicz
inżynier budowlany
kosztorysant, kierownik projektów, inspektor nadzoru w spec. inżynieryjnej drogowej oraz konstrukcyjno-budowlanej, doradca techniczny.…
Beata Grzyl
Politechnika Gdańska
Dr inż. , profesor uczelni, pracownik Katedry Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska…
Grzegorz Bednarczyk
Praktyk zamówień publicznych
praktyk zamówień publicznych, zajmuje się nimi od 1998 r., głównie po stronie zamawiających, a czasami także po stronie wykonawców. Autor…
Anna Magdalena Zając
 
Radca prawny specjalizujący się w obsłudze przedsiębiorców z szeroko rozumianej branży budowlanej. a href="https://www.linkedin.com/in/anna…
Eliza Biała
Architektka
Architekt w grupie projektowej Winkle, pracownik naukowy w Instytucie Budownictwa na Wydziale Architektury Uniwersytetu w Stuttgarcie.
Ewa Wiktorowska
Członek Rady Zamówień Publicznych
Mgr inż. budownictwa, uprawnienia budowlane w dwóch specjalnościach. Członek Rady Zamówień Publicznych przy prezesie Urzędu Zamówień…
Aleksandra Radziejowska
Akademia Górniczo-Hutnicza
Doktor nauk technicznych w dyscyplinie naukowej In­żynieria Lądowa i Transport. Od 2012 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze…
Andrzej Pietraszek
Kosztorysant z wieloletnim doświadczeniem
Współpracownik serwisu intercenbud.pl
Marcin Fuz
Inżynier sanitarny
Inżynier sanitarny. Projektant, kierownik robót, inspektor nadzoru, doradca i kosztorysant. Miłośnik nowych technologii oraz projektowania i…
Damian Wieczorek

Doktor nauk technicznych 

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budownictwo. Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Zarządzania w Budownictwie (Wydział…
Natalia Zalewska
Inżynier energetyki odnawialnej
absolwentka Technologii Energii Odnawialnej. Zawodowo związana z zagadnieniami elektromobilności.
Andrzej Papliński
 
Dziennikarz i filmowiec. Przez 21 lat kierownik działu Publicystyki "Muratora". Laureat wielu konkursów dziennikarskich. Jako TV Media…
Tomasz Pytkowski
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych
Prezes Stowarzy­szenia Kosztorysantów Budowlanych, rzeczoznawca kosztorysowy SKB. Autor publikacji z zakresu kosztorysowania i Prawa…
Leszek Wytrwał
Inżynier budownictwa
Mgr inż. budownictwa, absolwent Politechniki Warszawskiej, uprawnienia konstrukcyjno-budowlane wykonawcze i projektowe. Specjalizuje się w…
Krzysztof Zima
Politechnika Krakowska
Dr hab. inż., profesor PK jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Katedry Zarządzania w Budownictwie, Wydziału Inżynierii Lądowej…
Kazimierz Stanisław Nowicki
Kosztorysant
Kosztorysant z wieloletnim doświadczeniem, autor kilku cyklów artykułów poświęconych Normie EXPERT oraz Normie PRO.
Martyna Sługocka
Prawnik
Doktor nauk prawnych; wykładowca na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Wrocławskim; ekspert LEX Budownictwo…
Paweł Kubiak
Inżynier budownictwa
Mgr inż. budownictwa, absolwent Politechniki Gdańskiej, uprawnienia inżynieryjne drogowe wykonawcze i projektowe. Specjalizuje się w…
Tomasz Rybarczyk
Architekt i inżynier budowlany
mgr inż. architekt, mgr inż. budownictwa. Product manager w firmie SOLBET. Rzeczoznawca budowlany, uprawniony do projektowania bez…
Karolina Matysiak-Rakoczy
Inżynier budowlany, prowadzi portal budowlany domszytynamiare.pl
z wykształcenia inżynier budownictwa, prowadzi własny portal budowlany domszytynamiare.pl. Regularnie uczestniczy w branżowych szkoleniach i…

Wypróbuj za darmo

Dlaczego warto subskrybować Buduj z Głową

Dzięki subskrypcji zyskujesz stały dostęp do najnowszej wiedzy potrzebnej w pracy zawodowej w branży budowlanej, inwestycjach i nieruchomościach. W każdym wydaniu i zasobach serwisu znajdziesz:
Aktualne informacje
na temat kosztów, stawek i cen w budownictwie oraz fachowe poradniki dotyczące kosztorysowania i sporządzania wycen.
Dostęp do eksperckiej wiedzy
piszą dla nas naukowcy z najlepszych polskich uczelni technicznych oraz praktycy zawodu.
Praktyczne rady
dla firm startujących w przetargach, a także Zamawiających roboty w trybie zamówień publicznych
Ciekawe artykuły
na temat procesu inwestycyjnego, nowoczesnych technologii i przepisów przydatne dla każdego inżyniera i technika.