Najnowsze w Buduj z Głową

Przyczyny i przykłady typowych błędów spotykanych w kosztorysach ofertowych, takich jak: niedokładne przedmiary, błędne liczenie narzutów, niewłaściwe użycie KNR-ów, pomyłki w jednostkach i wiele innych.
Elżbieta Dutkiewicz
Warsztat kosztorysanta

Buduj z Głową 2/2022
W bieżącym wydaniu

Warsztat kosztorysanta

W tej prezentacji przedstawiamy podstawowe możliwości modułu wydruków.
Andrzej Pietraszek
Warsztat kosztorysanta
BZG 2/2022

Technika

Karolina Matysiak-Rakoczy
Technika
BZG 2/2022
Aleksandra Radziejowska
Technika
BZG 2/2022
Zasady wykonywania wstępnych kalkulacji kosztowych na podstawie modeli Macro BIM z wykorzystaniem wskaźników powierzchniowych, kubaturowych lub elementów scalonych.
Krzysztof Zima
Technika

Proces inwestycyjny

Damian Wieczorek
Proces inwestycyjny
BZG 2/2022
Aleksandra Radziejowska
Proces inwestycyjny
BZG 2/2021

Zamówienia publiczne

Ewa Wiktorowska
Zamówienia publiczne
BZG 2/2022
Grzegorz Bednarczyk
Zamówienia publiczne
BZG 2/2022

Edukacja

„Elementarz kosztorysowy” jest adresowany do początkujących kosztorysantów, użytkowników programów NORMA i jest napisany językiem, że tak powiem, bardzo potocznym, co powinno ułatwić młodym koleżankom i kolegom po fachu poznanie tego ważnego składnika dokumentacji technicznej.
Warsztat kosztorysanta

Autorzy artykułów buduj z głową
Piszą dla nas

Tomasz Pruchnicki

Inspektor nadzoru

Czynny inspektor nadzoru inwestorskiego. Kosztorysuje we wszystkich branżach budowlanych od 1984 roku. Biegły sądowy od 25 lat. Specjalista z…
Beata Grzyl
Politechnika Gdańska
Dr inż. , profesor uczelni, pracownik Katedry Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska…
Aleksandra Radziejowska
Akademia Górniczo-Hutnicza
Doktor nauk technicznych w dyscyplinie naukowej In­żynieria Lądowa i Transport. Od 2012 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze…
Elżbieta Dutkiewicz
inżynier budowlany
kosztorysant, kierownik projektów, inspektor nadzoru w spec. inżynieryjnej drogowej oraz konstrukcyjno-budowlanej, doradca techniczny.…
Maciej Rokiel
Rzeczoznawca budowlany
Rzeczoznawca budowlany SITPMB-NOT ze specjalnością ochrona budynków przed wodą i korozją biologiczną, rzeczoznawca mykologiczno-budowlany…
Martyna Sługocka
Prawnik
Doktor nauk prawnych; wykładowca na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Wrocławskim; ekspert LEX Budownictwo…
Mariusz Rejment
Politechnika Wrocławska
Dr inż. budownictwa, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budow­lanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Jest…
Grzegorz Bednarczyk
Praktyk zamówień publicznych
praktyk zamówień publicznych, zajmuje się nimi od 1998 r., głównie po stronie zamawiających, a czasami także po stronie wykonawców. Autor…
Paweł Kubiak
Inżynier budownictwa
Mgr inż. budownictwa, absolwent Politechniki Gdańskiej, uprawnienia inżynieryjne drogowe wykonawcze i projektowe. Specjalizuje się w…
Marek Wielgo
Ekspert GetHome.pl
Były dziennikarz i redaktor z 27-letnim stażem w dużych redakcjach. 25 lat spędził w dziale gospodarczym „Gazety Wyborczej”, gdzie…
Leszek Wytrwał
Inżynier budownictwa
Mgr inż. budownictwa, absolwent Politechniki Warszawskiej, uprawnienia konstrukcyjno-budowlane wykonawcze i projektowe. Specjalizuje się w…
Tomasz Rybarczyk
architekt i inżynier budowlany
mgr inż. architekt, mgr inż. budownictwa. Product manager w firmie SOLBET. Rzeczoznawca budowlany, uprawniony do projektowania bez…
Bartłomiej Monczyński
 
jest absolwentem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz doktorantem na Wydziale Inżynierii…
Natalia Zalewska
inżynier energetyki odnawialnej
absolwentka Technologii Energii Odnawialnej. Zawodowo związana z zagadnieniami elektromobilności.
Krzysztof Zima
Politechnika Krakowska
Dr hab. inż., profesor PK jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Katedry Zarządzania w Budownictwie, Wydziału Inżynierii Lądowej…
Kazimierz Stanisław Nowicki
Kosztorysant
Kosztorysant z wieloletnim doświadczeniem, autor kilku cyklów artykułów poświęconych Normie EXPERT oraz Normie PRO.
Andrzej Pietraszek
kosztorysant z wieloletnim doświadczeniem
Damian Wieczorek
Politechnika Krakowska
Doktor nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budownictwo. Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Zarządzania w Budownictwie (Wydział…
Jacek Sawośko
kosztorysant
Grzegorz Lusa
INTERCENBUD
Trener i szkoleniowiec, od kilkunastu lat prowadzi kursy z zakresu kosztorysowania w programach Norma. Kieruje działem przygotowania bazy…
Karolina Matysiak-Rakoczy
inżynier budowlany, prowadzi portal budowlany domszytynamiare.pl
z wykształcenia inżynier budownictwa, prowadzi własny portal budowlany domszytynamiare.pl. Regularnie uczestniczy w branżowych szkoleniach i…
Eliza Biała
Architektka
Architekt w grupie projektowej Winkle, pracownik naukowy w Instytucie Budownictwa na Wydziale Architektury Uniwersytetu w Stuttgarcie.
Tomasz Pytkowski
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych
Prezes Stowarzy­szenia Kosztorysantów Budowlanych, rzeczoznawca kosztorysowy SKB. Autor publikacji z zakresu kosztorysowania i Prawa…
Marcin Fuz
Inżynier sanitarny
Inżynier sanitarny. Projektant, kierownik robót, inspektor nadzoru, doradca i kosztorysant. Miłośnik nowych technologii oraz projektowania i…
Ewa Wiktorowska
Członek Rady Zamówień Publicznych
Mgr inż. budownictwa, uprawnienia budowlane w dwóch specjalnościach. Członek Rady Zamówień Publicznych przy prezesie Urzędu Zamówień…
Renata Niemczyk
ORGBUD-SERWIS
Współzałożycielka i dyrektor ORGBUD-SERWIS, wiceprezes Stowarzyszenia Kosztorysantów Budow­lanych, członek Polskiej Izby Inżynierów…

Wypróbuj za darmo

Dlaczego warto subskrybować Buduj z Głową

Dzięki subskrypcji zyskujesz stały dostęp do najnowszej wiedzy potrzebnej w pracy zawodowej w branży budowlanej, inwestycjach i nieruchomościach. W każdym wydaniu i zasobach serwisu znajdziesz:
Aktualne informacje
na temat kosztów, stawek i cen w budownictwie oraz fachowe poradniki dotyczące kosztorysowania i sporządzania wycen.
Dostęp do eksperckiej wiedzy
piszą dla nas naukowcy z najlepszych polskich uczelni technicznych oraz praktycy zawodu.
Praktyczne rady
dla firm startujących w przetargach, a także Zamawiających roboty w trybie zamówień publicznych
Ciekawe artykuły
na temat procesu inwestycyjnego, nowoczesnych technologii i przepisów przydatne dla każdego inżyniera i technika.