Polichlorek winylu, czyli PCW jest w Polsce najpopularniejszym materiałem, z którego wykonuje się ramy okien pionowych montowanych w zewnętrznych ścianach budynków. To wyróżnienie jest bardzo istotne, gdyż w przypadku okien dachowych dominują inne materiały i mają do nich zastosowanie odmienne wymagania określone w przepisach.

W związku z silnym trendem energooszczędności w budownictwie, jednym z najważniejszych parametrów okien jest ich izolacyjność cieplna. Kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. To które obowiązuje obecnie, uwzględnia dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Zgodnie z zaleceniami od 31 grudnia 2020 r. okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i nieotwieralne powierzchnie przezroczyste (do których zaliczamy okna stałe, określane jako fix) muszą mieć współczynnik przenikania ciepła Uw nie gorszy (czyli nie wyższy) niż 0,9 W/(m²K). W praktyce oznacza to, że poszczególne komponenty okien również powinny spełniać określone wymagania izolacyjności cieplnej.

Nowe wzmocnienia

Ościeżnice i ramy skrzydeł okiennych są wykonywane z kształtowników należących do jednego z wielu systemów. Profile okienne mają budowę komorową, a za sztywność konstrukcji odpowiada wzmocnienie umieszczone w jednej z komór. Jeszcze niedawno było ono wykonywane ze stalowej blachy ocynkowanej. Obecnie znajdziemy coraz więcej systemów, gdzie w kształtownikach jest umieszczony materiał kompozytowy, umożliwiający częściowe lub całkowite wyeliminowanie stali jako materiału wprawdzie bardzo odpornego na odkształcenia, ale jednocześnie znakomicie przewodzącego ciepło. Ta zaś cecha w przypadku okien jest zdecydowanie niepożądana.