Najczęściej stosowanymi obecnie metodami dociepleń ścian budynków w Polsce są ETICS, metoda lekka sucha z okładziną typu siding oraz system elewacji wentylowanych. W artykule opisano i porównano sposoby montażu, nowoczesne rozwiązania materiałowe, zakres zastosowań, koszty oraz wskazano zalety i wady każdej z metod.

ETICS

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Metoda ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System, poprzednio stosowane nazwy to Bezspoinowy System Ociepleń BSO i metoda lekka mokra) polega na pokryciu zewnętrznych powierzchni ścian ciągłą, bezspoinową powłoką składającą się z odpowiednio dobranych i połączonych ze sobą trzech warstw materiałów, tworzących kompletny układ dociepleniowy, tj.: 

  • warstwy izolacji termicznej z płyt styropianowych lub z płyt z wełny mineralnej, przyklejanych do ściany masami/zaprawami klejącymi (wariantowo dodatkowo mocowanymi mechanicznie – łącznikami). Płyty termoizolacji, oprócz funkcji izolacyjnej, pełnią dodatkowo funkcję przekładki eliminującej koncentrację lokalnych naprężeń w cienkiej warstwie wyprawy tynkarskiej. Należy stosować płyty styropianowe odpowiadające normie PN-EN 13163 [1], płyty z wełny mineralnej odpowiadające normie PN-EN 13162 [2], które dodatkowo powinny spełniać wymagania wyszczególnione w pkt. 3 WTWiORB [3, 4],
  • warstwy zbrojonej z siatki zbrojącej (z włókna szklanego lub tworzywa sztucznego, pancernej) zatopionej obustronnie w masie lub zaprawie klejącej, pełniącej funkcję zbrojenia chroniącego układ dociepleniowy przed uszkodzeniami mechanicznymi,
  • warstwy zewnętrznej z wyprawy tynkarskiej (masy lub zaprawy tynkarskiej), pełniącej funkcję zabezpieczenia wewnętrznych warstw układu dociepleniowego i ściany przed działaniem czynników atmosferycznych, uszkodzeniami mechanicznymi oraz