Badania termowizyjne mają bardzo szerokie zastosowanie. Dzięki termowizji możemy w sposób zdalny, bezkontaktowy mierzyć temperaturę obiektów oraz obrazować i rejestrować jej rozkład na powierzchni obiektów, z wykorzystaniem różnic w promieniowaniu cieplnym ciał. Pomiaru tego dokonujemy za pomocą kamer termowizyjnych. Promieniowanie podczerwone jest rejestrowane przez kamerę termowizyjną i przetwarzane na kolorową mapę temperatury. Moc promieniowania ciała zależy od jego temperatury, stąd miejsca cieplejsze wydają się jaśniejsze na obrazie cieplnym.

Kamery termowizyjne w budownictwie

Kamery termowizyjne stały się nieodzownym „uczestnikiem” przeglądów budowlanych. Monitorowanie i diagnozowanie stanu budynków pozwala na wczesne zidentyfikowanie problemu, zanim stanie się poważniejszy i kosztowniejszy do usunięcia. Obraz w podczerwieni zawierający dokładne dane temperaturowe dostarcza ekspertom ważnych informacji o stanie budynku oraz instalacjach elektrycznych, systemach grzewczych,