Poruszony w artykule pt. "W podziemnym kręgu" temat lokalizacji infrastruktury podziemnej, ściśle powiązany jest z zagadnieniem stosowania taśm ostrzegawczych i znaczników punktowych. Odpowiednie umiejscowienie powyższych może ułatwiać lokalizację oraz zabezpieczać elementy sieci wodno-kanalizacyjnej, gazociągowej, energetycznej, telekomunikacyjnej czy też światłowodowej. Przepisy prawne oraz ustalenia przedsiębiorstw, które zarządzają infrastrukturą, narzucają stosowanie tworzywowych taśm ostrzegawczych oraz rozwiązań, które umożliwią późniejsze wykrycie sieci, czy też jej elementów z powierzchni terenu.

Najczęściej stosowanym sposobem oznakowania/ zabezpieczania infrastruktury podziemnej jest stosowanie taśm zabezpieczających. Taśmy zakopywane są w ziemi kilkadziesiąt centymetrów nad prowadzoną siecią, a ich zadaniem jest wczesne