Przemieszczanie się ludzi miało już miejsce w paleolicie, gdzie około 1,8 mln lat temu rozpoczęła się migracja z Afryki do Azji i Europy. Do najstarszych znalezisk z tego okresu należą te pochodzące z Chin (1,9 mln lat), Gruzji (1,7 mln lat), Hiszpanii (1,2 mln lat) oraz z Palestyny (900 tysięcy lat temu). Paleolit – nazywany również epoką kamienia łupanego lub starszą epoką kamienia – jest najstarszym i najdłuższym etapem w dziejach rozwoju społeczności ludzkiej. Rozpoczyna się ok. 2,5 mln lat temu i trwa do ok. 8-tysięcznego roku p.n.e. Do największych zdobyczy tego okresu należą: rozniecanie i poznanie przydatności ognia, doskonalenie techniki obróbki kamienia, wykorzystanie rogów i kości zwierzęcych, umiejętność używania łuku, dzid i oszczepów, tworzenie zalążków kultury duchowej oraz obrządek pogrzebowy. Powstaje sztuka, plastyka figuralna, zdobnictwo i ornamentacja na narzędziach.
Ma miejsce udomowienie psa, rozpoczyna się rozwijać rolnictwo i hodowla zwierząt.
Około 8 tys. lat p.n.e. powstają pierwsze miasta i kończy się prehistoryczny etap rozwoju ludzkości.

Narodziny handlu

Po paleolicie następuje neolit, czyli młodsza epoka kamienia, nazywana również epoką kamienia gładzonego. W okresie tym zakończyła się tzw. rewolucja neolityczna, czyli proces przechodzenia skupisk ludzkich od wędrownego,