Wydzielanie w budynkach stref pożarowych i dymowych jest jednym ze sposobów ograniczenia strat powstałych na skutek pożaru.  Zdarza się, że wobec stolarki o wymienionych cechach używa się zamiennie określeń: „przeciwpożarowa” i „dymowa”. Tymczasem w każdym z tych przypadków powinna ona spełniać całkowicie odmienne wymagania. Ujmując temat jak najkrócej: okna przeciwpożarowe w momencie powstania zagrożenia muszą się natychmiast zamknąć, zaś dymowe – otworzyć.

Potwierdzona odporność stolarki

Elementy stolarki zewnętrznej, czyli okna i drzwi stanowią element ściany i odnoszą się do nich te same przepisy. Produkty o podwyższonej odporności na ogień mają zapobiegać jego przemieszczaniu się wzdłuż lub w górę fasady budynku, w poprzek wklęsłych narożników oraz zabezpieczać przed przedostawaniem się ognia z jednego budynku do drugiego.

Każdy z komponentów tworzących okno musi oczywiście mieć odpowiednie cechy. Jednak trzeba pamiętać, że o odporności na ogień i temperaturę decydują wszystkie elementy razem, czyli produkt końcowy. Wymagane właściwości są potwierdzane przez notyfikowane laboratoria na podstawie testów opisanych w odpowiednich normach. Certyfikacji podlegają też te komponenty, które można wymienić, czyli np. okucia.