Model BIM jest wykorzystywany podczas całego cyklu życia przedsięwzięcia budowlanego i może integrować informacje z wielu obszarów zarządzania: projektowania, modelowania obecnego stanu, budżetowania, harmonogramowania, cyfrowej realizacji, projektowania terenu i analiz, kontroli przedsięwzięcia [4]. Jedną z najbardziej użytecznych funkcji, jakie technologia BIM oferuje kosztorysantom jest wyciagnięcie z modelu danych, takich jak: ilość robót, powierzchnie i kubatury [2]. 

Zalety przedmiarowania opartego na modelu BIM 

Przedmiar robót składa się z dwóch podstawowych elementów: zakresu i ilości robót do wykonania. I zasadniczo w obu tych elementach model BIM zdecydowanie wspomaga proces tworzenia przedmiaru. Na podstawie informacji o fizycznych właściwościach obiektu budowlanego i jego elementów mogą zostać wyodrębnione ilości poszczególnych materiałów budowlanych. Wymaga to modelu bryłowego i interpretacyjnych informacji dotyczących składników każdego elementu modelu [3]. Jednakże wspomaganie procesu tworzenia zakresu robót na podstawie modelu BIM jest także pomocne (rys. 1).