Rodzaje tynków wewnętrznych

Istnieją różne kryteria podziału tynków wewnętrznych, a jednym z nich jest rodzaj surowca zastosowanego do ich wyrobu. Jak widać z zestawienia przedstawionego w tab. 1 wybór jest duży, ale wewnątrz najczęściej stosuje się dwa rodzaje tynków: cementowo-wapienne lub gipsowe.  
Niekiedy występuje konieczność spełnienia ponadstandardowych wymagań i wówczas sięga się po mieszanki specjalne, które zapewniają dodatkowe właściwości np. lepiej izolują akustycznie, mają większą wytrzymałość mechaniczną albo tworzą ekranowanie dla promieni rentgenowskich itp. W kwestii polepszenia właściwości muru przez tynk trzeba jednak mieć świadomość, że jego wpływ na niektóre właściwości przegrody jest raczej niewielki, gdyż jest on dużo cieńszy niż ściana. Nie należy więc oczekiwać, że tynk o podwyższonej izolacyjności cieplnej zastąpi warstwę termoizolacji, a ten polepszający izolacyjność akustyczną przegród znacznie ją poprawi.
Jeśli chodzi o rozwiązania szczególne, to dosyć często wybiera się je ze względu na niepowtarzalne walory estetyczne lub inne właściwości np. związane z ich trwałością lub łatwym utrzymaniem czystości. Przykładowo, stosuje się tynki strukturalne zewnętrzne albo mozaikowe (marmolitowe), ponieważ mają one uwidocznione ziarno, mogą być barwione w masie, są odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz wilgoć. Najczęściej wykonuje się je w miejscach, w których występuje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia mechanicznego (np. korytarze itp.) lub mogą szybciej ulec zabrudzeniu.