Od połowy lutego 2023 r. w bazie cenowej Intercenbud.pl można znaleźć zestawienie procentowych wskaźników zmiany ceny czynników RMS, umożliwiających waloryzację kosztów zawartych we wcześniejszych kalkulacjach, będących np. załącznikami do zawartych umów na roboty budowlane.

Aby ułatwić korzystanie z tej funkcjonalności, na stronie Intercenbud.pl dodano nową zakładkę i wyszukiwarkę wskaźników, a w najnowszej Normie EXPERT (od wersji 5.14.100) – nowy mechanizm przeliczania kosztorysów z wykorzystaniem wskaźników Intercenbudu.

Wskaźniki waloryzacyjne Intercenbud

Wskaźniki dotyczą cen robocizny dla pięciu podstawowych rodzajów robót (budowalnych, inżynieryjnych, sanitarnych, elektrycznych i specjalistycznych o podwyższonym standardzie) oraz materiałów i jednostek sprzętu budowlanego. Można je znaleźć w osobnej zakładce na stronie Intercenbud.pl wyposażonej w wyszukiwarkę wskaźników.

W wyszukiwarce można wskazać zakres poszukiwanych informacji, czyli wybrać:

  • kwartał bazowy, dla którego chcemy zbadać poziom zmiany cen (np. IV kw. 2022 r.) ,
  • kwartał odniesienia (np. IV kw. 2021 r.),
  • typ szukanych informacji (robocizna, materiały, sprzęt) oraz zakres grup produktowych.

Otrzymane wyniki prezentowane są w postaci czytelnej listy wskaźników dla materiałów, robocizny i sprzętu.

Mechanizm waloryzacji w Normie EXPERT

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, w programie Norma EXPERT pojawiła się możliwość wykorzystywania wskaźników Intercenbud do przeliczenia wartości kosztorysowej robót np. w celu waloryzacji wynagrodzenia umownego obliczonego na podstawie kosztorysu. Mechanizm ten dostępny jest na karcie NAKŁADY w rozwijalnym menu Ceny.

zrzut ekranu

Po jego uruchomieniu program Norma EXPERT (podobnie jak Intercenbud.pl) umożliwia określnie okresów, dla których chcemy uzyskać dane oraz wskazanie grup czynników RMS do zastosowania przeliczenia. Dodatkowo, aby uzyskać postać dokumentu, w którym będzie można zobaczyć zakres zmian, wykorzystano dostępną w Normie funkcję wersjonowania kosztorysu i rejestrowania zmian wynikających z przeliczenia.

Po zakończeniu procesu waloryzacji w kosztorysie otrzymamy raport z informacjami, które nakłady zostały przeliczone, a dla których nie udało się dopasować wskaźnika.

zrzut ekranu
zrzut ekranu

Jedną z przyczyn braku możliwości dopasowania wskaźnika waloryzacji do nakładu RMS może być brak właściwego indeksu ETO/KMB, pozwalającego na automatyczne dopasowanie przez program Norma odpowiedniej grupy produktowej, dla której publikowane są dane w Intercenbud.pl. W przypadku takich nakładów RMS ważne jest, aby przed uruchomieniem mechanizmu waloryzacji sprawdzić i dodać lub skorygować ich indeksy (zgodnie z klasyfikacją ETO lub KMB), ponieważ poprawi to efektywność waloryzacji.

zrzut ekranu

Po przeliczeniu, program Norma na zestawieniu nakładów zaprezentuje dane w następującej postaci.

Również podsumowanie kosztorysu będzie zawierało informację o zmianach wprowadzonych na podstawie wskaźników waloryzacyjnych.

zrzut ekranu

Mechanizm waloryzacji kosztorysów z wykorzystaniem wskaźników waloryzacyjnych Intercenbud dostępny jest dla użytkowników mających aktualną wersję Normy (od 5.14.100)  i  dostęp do Intercenbud.pl. 

Zamów dostęp do bazy cenowej Intercebud >>> SPRAWDŹ CENĘ