Około pięć i pół miliona kilometrów kwadratowych zajmuje w Ameryce Południowej amazoński las deszczowy. To tak jakby ponad połowę kontynentu europejskiego pokryć trudną do przebycia gęstwą drzew liściastych. To teren, w którym główne arterie komunikacyjne tworzy największy system rzeczny świata z Amazonką i jej ponad 200 dopływami na czele. Szerokość rzeki w środkowym biegu dochodzi do 20 km, w dolnym jej biegu do 100 km. Jeżeli do tego dołożymy dużą wilgotność, wysoką temperaturę i wszechobecne komary, otrzymamy obraz, który niewielu zachęciłby do eksploracji tego obszaru, a co dopiero do stałego zamieszkania. To wizja dzisiejsza; okazuje się bowiem, że ten nieprzebyty teren wcale tak nie musiał wyglądać kilkaset lat temu. Świadczą o tym zapiski pierwszych konkwistadorów, którzy widzieli wspaniałe miasta, otoczone