GUNB zbadał jakość materiałów budowlanych

Większość producentów pilnuje deklarowanej jakości swoich wyrobów. Ale są też i tacy, którzy podchodzą do tej kwestii w sposób niefrasobliwy lub świadomie obniżają koszty, by zyskać przewagę konkurencyjną. Dlatego wśród wyrobów budowlanych dostępnych na rynku wciąż jest wiele takich, których właściwości użytkowe mają się nijak do deklarowanych przez producentów. Wskazują na to wyniki badań próbek wyrobów budowlanych zebranych przez nadzór budowlany na placach budowy oraz w sklepach i składach budowlanych. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) udostępnił nam dane za ubiegły rok, z których wynika, że z 373 zbadanych próbek aż 77, czyli 21% miało gorsze właściwości użytkowe od deklarowanych przez producentów.

Wykres przedstawia wyniki badań próbek wyrobów budowlanych. Wykres prezentuje dane z przedziału od 2016 r. do 2022 r. Uwzględnia całkowite liczby zbadanych próbek, liczbę oraz odsetek próbek z negatywnym wynikiem. Odsetek próbek z negatywnym wynikiem spadł z 60% w roku 2016 do 21% w roku 2022.

Rys. 1. Wyniki badań próbek wyrobów budowlanych

Warto jednak zwrócić uwagę, że w ostatnich latach znacznie  spadło ryzyko trafienia na bubel. Udział wyrobów budowlanych o obniżonej jakości wśród przebadanych skurczył bowiem z 60% do 21%. A to dlatego, że w 2016 r. poczucie bezkarności nierzetelnych producentów zburzyła ustawa o wyrobach budowlanych. Zobowiązała ona nadzór budowlany nie tylko do badania próbek takich wyrobów, ale też do publikowania na swojej stronie internetowej wyników tych badań, łącznie z nazwami producentów. Producenci zakwestionowanych wyrobów są obciążani kosztami badań w akredytowanym laboratorium. Ponadto muszą wycofać te wyroby z rynku.

Styropian i inni niechlubni "liderzy"

Do tej pory GUNB opublikował pozytywne i negatywne wyniki badań próbek 2622 wyrobów budowlanych. Tych drugich było 35%. W GUNB zwracają uwagę, że istnieją kategorie wyrobów budowlanych, w przypadku których częściej niż w innych występują nieprawidłowości. Na podstawie analizy, dotyczącej także lat ubiegłych, można stwierdzić, że w badanych grupach wyrobów szczególnej uwagi - ze względu na skalę nadużyć - wymagają materiały termoizolacyjne, urządzenia do ogrzewania pomieszczeń, wyroby do izolacji wodnej i przeciwwilgociowej, kleje budowlane, wyroby podłogowe i posadzkowe oraz wyroby murowe.

Także w 2022 r. najgorzej w badaniach wypadły właśnie materiały termoizolacyjne (płyty styropianowe). Na 75 przebadanych tego typu wyrobów, aż 28, czyli 37%, miało zaniżone parametry, np. współczynnika przewodzenia ciepła, ale też wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie i zginanie.

Wykres przedstawia wyniki badań wyrobów budowlanych w 2022 r. Badania dotyczyły: urządzeń grzewczych, wyrobów podłogowych i posadzek, kruszyw, wyrobów murowych, membran dachowych, klejów budowlanych oraz materiałów termoizolacyjnych. Najniższy odsetek negatywnych wyników odnotowały kruszywa - 6%, następnie wyroby murowe - 12%, niewiele gorzej wypadły wyroby podłogowe i posadzki - 13%, nagorszy wynik odnotowano w przypadku materiałów termoizolacyjnych - 37%.

Rys. 2. Badania wyrobów budowlanych w 2022 r.

Z drugiej strony, materiały termoizolacyjne badane są najczęściej. Pocieszające jest też to, że z każdym rokiem maleje odsetek takich, które uzyskały negatywną ocenę.

Dodajmy, że oprócz badania próbek wyrobów budowlanych, nadzór budowlany sprawdza je też pod kątem formalnym. Innymi słowy, czy wyroby wprowadzone na rynek są prawidłowo oznakowane i czy jest do nich dołączona informacja o wyrobie oraz instrukcja stosowania w języku polskim. Spośród 2905 wyrobów objętych kontrolami, stwierdzono występowanie nieprawidłowości u 914, czyli 31%. W GUNB zwracają uwagę, że także w przypadku tego typu kontroli maleje udział wyrobów nieprawidłowych, np. w 2017 r. było ich aż 41%.

Wyniki badań próbek materiałów budowlanych można sprawdzać na stronie GUNB.