Podstawą tego rozwiązania jest ograniczenie głębokości wnikania wody w żelbetowe przegrody budowanego obiektu. Dotyczy to nie tylko samych przegród, lecz także dylatacji, przerw roboczych, przejść rurowych, ewentualnych rys, itp.

Czym jest beton wodonieprzepuszczalny?

Beton wodonieprzepuszczalny to beton o ograniczonej zdolności do penetracji wody. Sposób jego działania pokazano na rys. 1. oraz fot. 1.

Parcie hydrostatyczne wody jak również właściwości samego betonu powodują, że woda jest w stanie wniknąć w element na głębokość rzędu 2,5 cm i w tym obszarze beton jest mokry. Druga strefa to obszar, w który woda wnika na skutek penetracji w kapilary.