Produkcja prefabrykatów betonowych

Produkcja nowoczesnych prefabrykatów betonowych jest obecnie w większości zautomatyzowana, co pozwala wytwarzać bardzo szeroki asortyment elementów konstrukcyjnych: zarówno ścian nośnych wykorzystywanych w budynkach wysokościowych, jak i np. cienkich płyt elewacyjnych o gr. 2 cm (więcej na temat rodzajów elementów prefabrykowanych pisaliśmy w artykule „Wielkowymiarowe prefabrykaty betonowe” w BzG 2/2023).

Ich wytwarzanie ułatwiają m.in. nowoczesne formy i stoły wyposażone w systemy magnetycznych, regulowanych szalunków, a także systemy wibracyjne o wysokiej częstotliwości, które pozwalają na uzyskanie niemal idealnych wymiarów (z dokładnością wykonania powierzchni np. 1,5 mm/3 m) i sprawną produkcję nawet bardzo dużych prefabrykatów (np. o dł. do 16 m i szer. do 4,5 m).

Prefabrykaty mogą być wytwarzane jako elementy betonowe, żelbetowe, sprężone lub zespolone (żelbetowe bądź sprężone). Na proces produkcji składa się przede wszystkim: przygotowanie form i zbrojenia, wykonanie, wprowadzenie do formy i zagęszczenie mieszanki betonowej oraz dojrzewanie betonu. Wykorzystuje się cement (również biały), kruszywa szlachetne, wodę, różnego typu dodatki i domieszki, a także zbrojenie wykonane z prętów, siatek lub włókien, bądź w formie tzw. zbrojenia aktywnego: cięgien (strun) lub kabli. Na rynku są również producenci oferujący prefabrykaty z keramzytobetonu, którego główny składnik stanowi keramzyt – lekkie kruszywo ceramiczne otrzymywane przez wypalanie łatwo pęczniejących glin w piecach obrotowych w temperaturze 1200°C. W przypadku prefabrykatów wielowarstwowych dodatkowym materiałem jest izolacja termiczna z wełny mineralnej, styropianu, polistyrenu ekstrudowanego lub pianki PIR.