Na łamach „Buduj z głową” publikowałem cykl informacji o działających na całym świecie systemach certyfikacji jakości obiektów budowlanych, w tym systemu WELL.
Przypomnę, że jest to system specjalizujący się we wspieraniu tzw. „zielonego budownictwa”, a jego głównym celem jest promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia użytkowników wybudowanych obiektów. Inne systemy certyfikacyjne także uwzględniają kryteria zdrowia użytkowników, ale skupiają się w pierwszej kolejności na aspektach związanych z oszczędnością energii i jakością środowiska naturalnego.
Wprowadzony w 2014 roku system WELL BUILDING STANDARD jest systematycznie wdrażany i harmonijnie współpracuje z wiodącymi na rynku certyfikacji systemami – zwłaszcza BREEAM i LEED.
 

Założony instytut badawczy International Well Building Institute ma na celu prowadzenie badań i doświadczeń oraz wyznaczanie coraz bardziej precyzyjnych kryteriów oceny budynków pod kątem ich przystosowania do wymogów dobrego zdrowia i wydajnej pracy użytkowników.
Wyniki tych badań będą stopniowo wdrażane do zespołu kryteriów oceny obiektów, jakie już obowiązują w systemie WELL.
Dzięki współpracy Instytutu z innymi systemami certyfikacji funkcjonującymi na rynku można oczekiwać, że systemy te wzbogacą listę kryteriów o wyniki badań instytutu WELL.
 

O skali zainteresowań certyfikacją jakości w systemie WELL świadczy kilka poniższych informacji.
Od wprowadzenia programu certyfikacji według systemu WELL zarejestrowano ponad 750 projektów w tym systemie w 32 krajach.
W USA w trakcie zdobywania certyfikatu jest 300 projektów, a 40 obiektów już go uzyskało. System wchodzi na rynek certyfikacji w Chinach, gdzie notuje się szybki wzrost liczby projektów, a także w Australii. O certyfikację WELL ubiega się aktualnie około 150 inwestycji w 13 krajach europejskich, między innymi we Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, w Polsce, Szwecji, we Włoszech, Niemczech, w Finlandii, na Węgrzech i na Słowacji.
„Powodzenie” systemu certyfikacji WELL wynika, jak się wydaje, z faktu, że jeśli chodzi o kryteria jakości budynków związanych z jakością środowiska i oszczędnością energii, zrobiono już prawie wszystko – teraz czas, aby skupić się na warunkach dla zdrowia użytkowników.