Przyczyny docieplania dachów stromych

Konieczność dodatkowego ocieplenia (docieplania) dachów stromych nad ogrzewanymi poddaszami użytkowymi spowodowana jest faktem, iż grubość istniejącej w dachach stromych izolacji cieplnej, wykonanej najczęściej z płyt z wełny mineralnej, ułożonych w wolnych przestrzeniach pomiędzy krokwiami, tzw. izolacji międzykrokwiowej, jest ograniczona wymiarami (w przekroju poprzecznym) krokwi i wynosi 16÷18 cm. W przypadku przebudowy pomieszczeń na poddaszu użytkowym, przegroda zewnętrzna budynku, jaką jest dach stromy z izolacją cieplną tylko międzykrokwiową o gr. ok. 18 cm, najczęściej nie spełnia obecnych wymagań izolacyjności cieplnej określonych w załączniku nr 2, pkt. 1.1. rozporządzenia [1], która dla dachów i stropodachów, dla temperatury w pomieszczeniu ogrzewanym, zgodnie z § 134 ust. 2, ti ≥16 °C, wynosi:

UC(max) = 0,15 W/(m2×K).

Dodatkowo docieplanie dachów stromych jest uzasadnione ekonomicznie, ponieważ może znacząco obniżyć straty ciepła w budynkach. Dotyczy to szczególnie jednorodzinnych budynków mieszkalnych, w których procentowy udział strat ciepła przez dach stromy oraz przez ściany zewnętrzne jest zbliżony i wynosi ok. 20÷30%, ponieważ powierzchnie obu przegród zewnętrznych są do siebie podobne.
Ponadto dodatkowa warstwa izolacji cieplnej, ułożona pod krokwiami (jak i na krokwiach), minimalizuje zjawisko liniowych mostków termicznych od krokwi w połaciach dachów stromych.

Materiały i wykonanie izolacji podkrokwiowej

Izolację cieplną podkrokwiową zwykle wykonuje się z płyt styropianowych lub z wełny mineralnej układanych na dodatkowej podkonstrukcji (ruszcie) przymocowanej do więźby dachowej (głównie krokwi) i zabudowanej płytami g-k. Jednak ostatnio coraz częściej stosuje się, przeznaczone specjalnie do tego celu, płyty izolacyjne wielowarstwowe z rdzeniem z PIR, które mocuje się mechanicznie (wkrętami) bezpośrednio do krokwi i zakrywa płytami g-k na ruszcie metalowym.

Izolacja cieplna podkrokwiowa z płyt styropianowych lub wełny mineralnej
Do więźby dachowej od strony wewnętrznej (poddasza) montuje się dodatkową podkonstrukcję – ruszt, tj. bezpośrednio do krokwi mocuje się metalowe wieszaki o podwójnych ramionach, a do nich przykręca się profile metalowe rusztu ułożone prostopadle do krokwi. Pomiędzy elementy rusztu układa się dodatkową warstwę izolacji cieplnej z płyt styropianowych lub z wełny mineralnej, która tworzy jednolitą, szczelną i dodatkową warstwę ocieplenia połaci dachu stronnego. Następnie do profili rusztu przykleja się taśmą dwustronnie klejącą folię paroizolacyjną, a całość zabezpiecza i wykańcza płytami g-k.