Tradycyjnie, w celu docieplenia dachów stromych nad poddaszami użytkowymi stosuje się dodatkową warstwę termoizolacji układanej na krokwiach (tzw. izolacja nakrokwiowa) lub pod krokwiami od strony pomieszczenia (tzw. izolacja podkrokwiowa). W obu metodach najczęściej wykorzystuje się styropian lub wełnę mineralną w formie płyt lub mat, których ułożenie w połaciach dachu wymaga rozbiórki jego całego pokrycia lub okładziny wewnętrznej (np. z płyt g-k).

Istnieje jednak technologia, która umożliwia docieplenie dachów stromych, ale również ścian, podłóg, stropów bez konieczności demontażu obudowy przegrody. Metoda wdmuchiwania izolacji cieplnej w postaci sypkiej (tzw. metoda „blow in insulation”) polega na wprowadzeniu granulatu lub włókien przez wykonane otwory, w zamknięte pustki pomiędzy okładzinami przegród lub poprzez luźny zasyp na otwarte przestrzenie. Jest realizowana od strony wewnętrznej budynku.

Materiały izolacyjne do wdmuchiwania

Jako izolację cieplną do wdmuchiwania stosuje się sypką celulozę, granulat styropianu oraz granulat/włókna wełny mineralnej i drzewnej [3].

Sypka celuloza (wełna celulozowa, włókna celulozowe) to materiał pochodzący z recyklingu wyselekcjonowanych gatunków makulatury gazetowej, która jest przetwarzana, tj. rozrywana i rozdrabniana (tzw. rozwłóknianie) aż do uzyskania bardzo cienkich włókien jak w wełnie mineralnej, oczyszczana, uzdatniana i impregnowana (tj. nasączana wodorotlenkiem glinu, kwasem borowym, środkami pleśnio- i grzybobójczymi). Gotowy wyrób ma sypką postać, a po ułożeniu szczelnie wypełnia puste przestrzenie w przegrodzie, w wyniku czego powstaje warstwa izolacji cieplnej. Ułożone w przegrodzie włókna celulozowe charakteryzują się niską wartością współczynnika przewodzenia ciepła l = 0,037÷0,045 W/(m·K), porównywalną ze styropianem i wełną mineralną. Mają zdolność do pochłaniania i szybkiego oddawania wilgoci, są otwarte dyfuzyjnie, odporne na korozję biologiczną (owady) i mikrobiologiczną (grzyby, pleśnie) oraz charakteryzują się wysoką odpornością ogniową (klasa odporności na ogień B-s2, d0). Dodatkowo po ułożeniu wykazuje wysoką zdolność tłumienia dźwięków. Sypka celuloza jest ekologiczna – nieszkodliwa dla środowiska oraz zdrowia ludzi, trwałość deklarowana przez producentów wynosi aż 50 lat, a po rozbiórce jest w 100% biodegradowalna (może być np. kompostowana).