Jedną z najpopularniejszych metod docieplania zarówno istniejących jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką–mokrą. W pierwszej części artykułu opisałem budowę systemu, wpływ koloru wyprawy elewacyjnej na jej temperaturę oraz wynikające z tego konsekwencje dla całego układu ociepleniowego.

Katalizatorem procesów destrukcyjnych może być także kondensacja międzywarstwowa lub wykonywanie prac w nieodpowiednich warunkach cieplno-wilgotnościowych. Kondensacja wilgoci jest zjawiskiem fizycznym związanym z zawartością pary wodnej w powietrzu oraz ruchem ciepła i wilgoci w ścianie.
W powietrzu zawsze znajduje się para wodna. Jednakże powietrze może przyjąć tylko określoną ilość pary wodnej – większą w wyższej temperaturze. Jej ilość określa