W niniejszym artykule chciałbym skupić się na analizie rozwiązań projektowych zastosowanych na różnych obiektach mostowych realizowanych w Polsce, a dotyczących drenażu – jednego z elementów wchodzących w skład systemu odwodnienia ustrojów niosących obiektów mostowych.[1]

Drenaż poziomy wykonywany na obiektach mostowych (ale także na innych obiektach, np. parkingach wielopoziomowych) ma za zadanie odprowadzenie z poziomu hydroizolacji wody pojawiającej się pod warstwami nawierzchniowymi, zarówno pod nawierzchnią jezdni jak i kapami chodnikowymi. Jak wiemy, mostowe nawierzchnie bitumiczne nie są warstwami szczelnymi dla wody. Mimo istniejących w nawierzchni spadków poprzecznych i podłużnych, dzięki którym zdecydowaną większość wody spadającej na powierzchnię