Gdy chcemy wydrukować z kosztorysu jedynie kilka pozycji, a nie wszystkie, to musimy zaznaczyć je w kosztorysie używając klawisza Ctrl i lewego przycisku myszy.

 

 

Rys. 1. Zaznaczenie wybranych pozycji

 

Teraz z menu Plik wybieramy polecenie Drukuj widok. W oknie Drukuj, które pojawi się na ekranie, wybieramy opcję Zaznaczone i klikamy OK, żeby wydrukować interesujące nas pozycje lub Podgląd wydruku, jeśli efekt naszych działań chcemy obejrzeć wcześniej na ekranie.

 

 

Rys. 2. Okno drukowania (należy pamiętać o włączeniu opcji Zaznaczone)

 

Jeśli wszystko wykonamy poprawnie, uzyskamy wydruk zawierający tylko zaznaczone (w naszym przykładzie – dwie) pozycje, co pokazuje przykładowy wydruk poniżej.

 

 

Rys. 3. Wydruk dwóch wybranych pozycji z kosztorysu

 

W ten sposób można drukować dowolny zestaw wybranych pozycji.

Uwaga: W opisanej powyżej sytuacji, numeracja pozycji nie ulega automatycznej zmianie.