Aluminium jest bardzo dobrym materiałem dla współczesnego budownictwa. Wykonuje się z niego liczne konstrukcje, takie jak: fasady budynków, wiaty, pergole oraz ramy okien i drzwi. Czyste aluminium jest metalem miękkim i lekkim. Natomiast jako stop z magnezem i krzemem nadal pozostaje materiałem dość lekkim, ale staje się odporne na odkształcenia, uszkodzenia mechaniczne czy czynniki atmosferyczne. Jest też łatwe w obróbce i umożliwia formowanie skomplikowanych kształtów o bardzo gładkich powierzchniach nadających się do anodowania, lakierowania i oklejania.
Do konstruowania okien i drzwi stosuje się profile tłoczone na zimno, o różnym przekroju. Niektóre są przeznaczone do wykonywania tylko drzwi – zwykle płytowych, inne do okien i drzwi przeszklonych (te są wykorzystywane najczęściej w drzwiach obiektowych). Ich cechy fizyczne, takie jak m.in. grubość ścianki czy rodzaj stopu są ściśle określone w normach. Z kolei o kształcie profili decyduje systemodawca, biorąc pod uwagę również ich przeznaczenie.
Niestety mimo bardzo korzystnych właściwości materiał jest dość drogi. Jest to jedną z przyczyn, dla których stolarka aluminiowa nie jest jeszcze popularna w budownictwie mieszkaniowym i indywidualnym. Natomiast jest chętnie stosowana w obiektach komercyjnych oraz użyteczności publicznej.

Profile ciepłe i zimne

Drzwi bazujące na profilach aluminiowych mogą być wykonywane jako tzw. ciepłe lub bez izolacji termicznej. Wybór rozwiązania zależy od ich przeznaczenia – wewnątrz budynku wystarczą „zimne”, natomiast w przegrodach zewnętrznych konieczne są izolowane.
Drzwi w wersji nieizolowanej wykonuje się z profili dwukomorowych, pustych wewnątrz. Kilkumilimetrowej grubości ścianki nie stanowią żadnej izolacji termicznej. Metalowe ramy często utrzymują pojedyncze tafle szkła, jednak musi być ono bezpieczne, czyli np. hartowane, bądź laminowane. Niekiedy bierze się pod uwagę również izolacyjność akustyczną. Z tego powodu szyba musi mieć większą grubość, aby tłumiła dźwięki na oczekiwanym poziomie.
Ciepłe zewnętrzne drzwi obiektowe mają ramy z profili trzykomorowych, przy tym komorę centralną wypełnia się przekładkami izolacyjnymi z różnych materiałów. W powszechnym użyciu są przekładki o kształcie litery Ω, który zwiększa sztywność profili i ułatwia ich odwodnienie. Z kolei wśród materiałów znajdziemy m.in. piankę poliuretanową lub poliamid wzmocniony włóknami szklanymi.
W drzwiach przeszklonych, które są najczęściej spotykane w dużych obiektach, wypełnienie ramy skrzydła stanowią szyby zespolone, takie same jak w oknach. Oczywiście izolują termicznie, ale mogą też mieć podwyższoną dźwiękochronność i inne dodatkowe cechy. Izolacyjność termiczna drzwi zależy od ich budowy i właściwości zarówno szkła, jak i profili. Niemniej nie może być gorsza niż wskazana w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]. Zgodnie z tym dokumentem współczynnik przenikania ciepła Ud nie może być wyższy niż 1,3 W/(m2 K).

Obecnej od kilku lat modzie na duże powierzchnie przeszkleń i mało widoczne ramy wychodzą naprzeciw systemy tzw. wąskie o mniejszej niż zwykle głębokości zabudowy. Przeznaczona do nich automatyka również ma mniejsze wymiary – przykładowo wysokość napędu do drzwi przesuwnych może wynosić tylko 7 cm. Propozycje takich konstrukcji na razie nie są liczne, dominują systemy o większej głębokości zabudowy (np. 78 mm). Jedną z przyczyn jest to, że wąskie profile mają mniejszą sztywność niż szerokie, co w przypadku ciężkich drzwi o dużych wymiarach może być poważnym problemem.

Uszczelnienie drzwi

W drzwiach wykonanych na bazie systemów okienno-drzwiowych za szczelność na wiatr i wodę oraz ucieczkę ciepła odpowiadają trzy uszczelki. Jedna na obwodzie ramy, druga na obwodzie skrzydła oraz trzecia – centralna. W przeszklonych skrzydłach znajdują się jeszcze uszczelki przyszybowe, przytrzymujące szkło. Obie nie tylko uszczelniają oszklenie i pomagają w jego ustabilizowaniu, ale stanowią też bufor niepozwalający na bezpośrednie zetknięcie się metalu ze znacznie bardziej delikatnym szkłem. Materiałem, z jakiego są produkowane uszczelki, jest EPDM lub tworzywo TPE.