Czym jest ETICS

ETICS to układ mocowanych do ściany, współpracujących i kompatybilnych ze sobą materiałów, będących termoizolacją oraz warstwą elewacyjną (rys. 1). System ten składa się ze składników podstawowych i uzupełniających, z których każdy pełni inną funkcję:

  • Termoizolacja zapewnia odpowiednią izolacyjność cieplną.
  • Zaprawa klejąca oraz łączniki mechaniczne (jeżeli są stosowane) odpowiadają za odpowiednią stateczność konstrukcyjną układu, mocują termoizolację do przegrody.
  • Warstwa zbrojąca – warstwa zaprawy z wtopioną siatką (np. z włókna szklanego) zapewnia odporność na uszkodzenia (np. na skutek uderzeń) oraz stanowi podłoże pod warstwę elewacyjną.
  • Warstwa elewacyjna – wyprawa tynkarska i opcjonalnie farba zabezpieczają warstwy systemu przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych, starzeniem się i pełnią rolę dekoracyjną.

Wymogi formalno-prawne nakładają na producentów konieczność oznakowania systemu