Zanim zajmę się kwestią techniczną importu plików IFC w Normie EXPERT, muszę przedstawić naszego „bohatera” i niestety przytoczyć kilka definicji.

Zacznijmy od BIM (ang. Building Information Modeling), czyli w skrócie - modelowanie informacji o budynku. Dokładniej dotyczy procesu tworzenia i zarządzania danymi budynku podczas cyklu jego życia. BIM odnosi się do programów wspomagających projektowanie, za pomocą których obiekty budowlane projektuje się korzystając ze zdefiniowanych obiektów trójwymiarowych takich jak ściana, okno, drzwi, sufit, strop itp.

 

 


 
Rys. 1. Widok projektu w jednym z programów wspierających projektowanie w technologii BIM

 

 


 
Rys. 2. Widok projektu w trzech wymiarach

 

 

No dobrze, ale co dalej. Załóżmy, że mamy piękny trójwymiarowy model budynku, który możemy dowolnie obracać na ekranie, powiększać, zmniejszać, przeskakiwać z piętra na piętro, a jak klikniemy na jakimś obiekcie, to wyświetlone zostaną wszystkie przypisane do niego informacje, ot choćby jego wymiary. Takie dane przydadzą się z pewnością kosztorysantowi, kiedy będzie tworzył przedmiar, ale przecież nie będzie tego robił w programie CAD, bo ten za bardzo do tworzenia kosztorysów się nie nadaje. Jeśli więc kosztorysant ma się przełączać między jedną aplikacją a drugą tylko po to, żeby odczytać wymiary poszczególnych obiektów, to po co to wszystko?
Nie jest tak źle. Ktoś, a dokładniej organizacja o nazwie International Alliance for Interoperability (IAI) opracowała format IFC (Industry Foundation Classes), który pozwala przenosić dane między programami z różnych dziedzin budownictwa i inżynierii. Głównym powodem opracowania tego formatu była potrzeba standaryzacji obiegu informacji w procesie tworzenia dokumentacji projektowej obiektów budowlanych.
Jeśli teraz do programów projektowych dołączą programy kosztorysowe, to do projektu budynku dołączymy kosztorys, ktoś inny może dodać harmonogram robót itd.
Ważne jest tylko to, żeby narzędzie, którym się posługuje specjalista z danej branży „rozumiało” format IFC. Zalety takiego rozwiązania są chyba oczywiste – jedna, wspólna, zawierająca wszystkie dane dokumentacja, funkcjonująca przez - jak to się ładnie mówi - „cały cykl życia budynku”.
W Polsce BIM i IFC to nowy temat, który traktowany jest raczej (przynajmniej na razie) jako ciekawostka, coś dla fanów nowinek komputerowych. Nie potrafię przewidzieć jak potoczą się losy nowej technologii, ale w Athenasoft doszliśmy do wniosku, że temat wart jest uwagi i podjęliśmy już pierwsze kroki w celu wprowadzenia wsparcia dla formatu IFC w naszym nowym programie kosztorysowym – Norma EXPERT.

Przejdźmy zatem do omówienia kwestii technicznych. Opiszę teraz sposób importu pliku w formacie IFC:

  • Z menu głównego wybieramy polecenie Otwórz... lub naciskamy kombinację klawiszy Ctrl + O. Pojawi się okno eksploratora, o nazwie Otwórz kosztorys.
  • Z rozwijanej listy Pliki typu wybieramy Dokumenty IFC (*.ifc), a następnie folder, w którym znajduje się plik w formacie IFC.
  • Po wskazaniu pliku myszką, klikamy na przycisku Otwórz.

 

Plik w formacie IFC zostanie automatycznie przekonwertowany do formatu kosztorysu programu Norma EXPERT, który będzie miał strukturę w pełni zgodną ze standardami technologii BIM; otrzyma nazwę obiektu projektu BIM, oraz podział struktury działów zgodnie ze standardem: podziałem na budowy, budynki, kondygnacje, elementy rodzin, oraz listę poszczególnych elementów obiektu budowlanego jako pozycje kosztorysowe wraz z ich przedmiarem.

 


 
Rys. 3. Kosztorys wygenerowany przez Normę EXPERT na podstawie danych zapisanych w pliku IFC

 

W takim przypadku do kosztorysanta należy już tylko wycena pozycji kosztorysowych.

Wycenę pozycji takiego kosztorysu można przeprowadzić na wiele sposobów. Na przykład poprzez zamianę pozycji na pozycje katalogowe, oraz uaktualnienie cen nakładów na podstawie cenników RMS. Można również przypisać do takich pozycji cenę, pozycje katalogowe, kosztorys, lub jego część, obiekt, kalkulację, wycenę.
Warto również dodawać tak wycenione elementy BIM do cenników czy też katalogów własnych, by sukcesywnie, przy współpracy pomiędzy projektantem (architektem, konstruktorem, lub też projektantami branżowymi) a kosztorysantem, możliwe było takie wspólne dopracowanie oznaczeń bibliotek obiektów/rodzin/elementów programów projektowych w technologii BIM, aby proces tworzenia kosztorysów na podstawie modeli w formacie IFC przebiegał niemal automatycznie.