Program Norma potrafi tak zmienić ceny elementów R, M i S, żeby wartość kosztorysu była jak najbardziej zbliżona do założonej. Aby wykonać taką operację należy wybrać widok wprowadzania cen (ikona zł). Tylko z tego widoku bowiem możemy określić dowolnie, które elementy R, M lub S chcemy wykorzystać dla dopasowania ceny.

Zaznaczamy elementy, których ceny chcemy zmienić używając myszki z klawiszami Ctrl lub Shift i następnie z menu Ceny wybieramy hasło Dopasuj cenę.

Pokaże się okno dialogowe:

 

Rys.1. Okno dopasowania ceny

 

do którego możemy wstawić kwotę, która powinna stać się wartością kosztorysu.

Program w tym momencie zmieni ceny wszystkich zaznaczonych elementów R, M, S proporcjonalnie do ich wysokości.

Tę samą funkcję można wywołać z widoku zestawień z tym, że jeżeli będziemy ją wołać z widoku zestawienia R, to zmianie ulegną jedynie ceny robocizny. Analogicznie przy wołaniu z zestawienia M – ceny materiałów, a z zestawienia S – ceny sprzętu.

Gdy jesteśmy w widoku kosztorys to możemy wywołać powyższe okno dialogowe z menu Kosztorys przez hasło Dopasuj robociznę... Jak jednak wynika z brzmienia hasła, zmianie ulegnie tylko stawka (stawki) robocizny. Gdy rozliczamy robociznę osobno, to pojawi się okno wyboru konkretnego zawodu:

 

Rys.2. Okno wyboru zawodów

 

Możemy zaznaczyć jeden, kilka lub wszystkie zawody aby ich ceny zostały przeliczone.

 

Uwaga: Nie należy spodziewać się, że wartość kosztorysu zostanie dokładnie dopasowana do założonej kwoty. Zazwyczaj będzie to jedynie przybliżenie. Wynika to z prostego faktu, że ceny są zaokrąglane do groszy i przy ilości elementu RMS rzędu setek jednostek zmiana ceny o 1 grosz daje zmianę wartości o kilka złotych.