W Normie PRO 4.33 wprowadziliśmy nowy moduł umożliwiający import przedmiarów / obmiarów zapisanych w plikach PDF. Moduł ten ma jednak pewne ograniczenia, z których najpoważniejsze jest to, że nie można odczytywać danych z zeskanowanych wydruków papierowych.
Co zrobić, jeśli dysponujemy takimi „skanami”? To pytanie nasi użytkownicy zadają nam najczęściej.

Cóż, Norma samodzielnie nie poradzi sobie z tego typu dokumentami ponieważ nie ma wbudowanej funkcji rozpoznawania tekstu (ang. OCR - Optical Character Recognition). Są jednak na rynku aplikacje, które takie rzeczy potrafią, np Abbyy Transformer 3.0. W tym artykule zaprezentuję w jaki sposób za pomocą tego programu „wyciągnąć” dane ze skanów i zapisać w takim formacie, który umożliwi wczytanie przedmiarów do Normy.

 

Importowanie danych z przedmiarów / obmiarów

 

Po uruchomieniu aplikacji Abbyy Transformer należy otworzyć interesujący nas dokument PDF (ja poddam obróbce plik z zeskanowanym przedmiarem z kosztorysu przykładowego „Klimatyzacja.kst”).

 

 

Następnie klikamy na przycisku „Pokaż obszary (CTRL+D)”. Program przeanalizuje dokument, zaznaczy tabelkę, która nas interesuje oraz inne elementy takie jak nagłówki i stopki, które przy konwersji można pominąć. Czasami kolumny tabel nie są poprawnie rozpoznane i wtedy należy dodać lub usunąć linie pionowe i poziome.
Na koniec wystarczy kliknąć na przycisku „Przekształć”, żeby przenieść dane do programu MS Excel.

 

 

W przypadku złożonych przedmiarów, zawierających kilka wierszy obmiarowych, należy pozostawić w pozycjach tylko wiersz „RAZEM” tak jak w powyższym oknie.

Po zweryfikowaniu dokumentu, można go zapisać w formacie CSV (tekst rozdzielany przecinkami), który Norma obsługuje już od wersji 4.13.

 

 

Przechodzimy do programu Norma i wybieramy opcję „Otwórz” z menu „Plik”. W oknie „Otwieranie”, w polu „Pliki typu” ustawiamy format „Przedmiary CSV”.
Następnie wskazujemy nasz plik, który utworzyliśmy za pomocą Abbyy Transformer i MS Excel. Pojawi się okno „Ustawienie typu danych”, w którym należy powiązać dane z pliku z kolumnami w Normie. Przyporządkowanie kolumn wykonuje się na jednej pozycji, którą można wyświetlić po wciśnięciu klawisza „Kolejne dane” (zazwyczaj pierwszy wiersz w pliku to dział na podstawie, którego nie można tego wykonać).

 

 

Przycisk „OK” spowoduje wczytanie przedmiarów do Normy. Efekt jest widoczny na rysunku poniżej.

 

 

Importowanie danych z zestawień pozycji

 

Używając tej samej metody przekształcić można również inne skany dokumentów, np. zestawienie pozycji. Ten układ jest nieco łatwiejszy do konwersji, ponieważ jeden wiersz tabeli zawiera dokładnie jedną pozycję przedmiaru.

 

 

W przypadku zestawienia pozycji mogą się pojawić kolumny „Cena jednostkowa” i „Wartość”, których nie można wczytać, dlatego w Excelu najlepiej je usunąć i pozostawić tylko kolumny występujące w przedmiarze/obmiarze.

 

 

Po zapisaniu pliku w Excelu w formacie CSV (rozdzielanym przecinkami) można tak jak wcześniej wczytać pozycje do Normy.

 

 

W oknie "Powiązanie typu danych" należy sprawdzić i ewentualnie skorygować ustawienia.

 

 

Poniżej widać okno programu (widok przedmiaru/obmiaru) z odczytanymi danymi.