Oprócz iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające, które umożliwiają wykonanie zabezpieczenia także przeciw wodzie działającej pod ciśnieniem. Są one również nazywane iniekcjami żelowymi lub żelującymi od niem. Gelinietion oraz ang. injection of gel. Aktualny stan wiedzy technicznej na temat tego typu zabezpieczeń został opisany m.in. w instrukcji WTA nr 5-20-09/D Gelinjektion [2].

Iniekcje uszczelniające – rodzaje

Iniekcja uszczelniająca polega na wypełnieniu pod ciśnieniem rys i pęknięć, wolnych przestrzeni lub porów i kapilar. Może być wykonana na dwa sposoby – jako:

  • strukturalna – iniekcji poddaje się przegrodę budowlaną: jej strukturę, rysy, złącza lub miejsca uszkodzeń (rys. 1c),
  • kurtynowa – tzw. iniekcja „w grunt”, która pozwala wykonać hydroizolację od strony działania ciśnienia wody (rys. 1a).

Oba rodzaje uszczelnienia można wykonać częściowo lub płaszczyznowo.