Marzeniem każdego kosztorysanta jest by program, którym się posługuje działał w pełni automatycznie. Weźmy na przykład wycenę kosztorysu. Czyż nie pięknie byłoby, gdyby Norma bez zadawania zbędnych pytań, szybko i poprawnie uzupełniała ceny wszystkich nakładów RMS? Oczywiście, że tak, ale... rzeczywistość jest nieco inna. Z jednej strony mamy stare katalogi normatywne, pochodzące z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. W wielu przypadkach opierają się na technologiach, których dzisiaj się nie używa. No i największy ich problem - brak spójnej indeksacji nakładów RMS. Z drugiej strony, korzystamy z cenników zawierających aktualną ofertę producentów i dystrybutorów, która ze starymi KNR-ami ma coraz mniej wspólnego.
W tej sytuacji trudno o eleganckie, w pełni automatyczne rozwiązania, dlatego zdecydowaliśmy się na wariant długookresowy, ale skuteczny. Już od ponad dwóch lat trwają prace przy porządkowaniu indeksacji i aktualizacji nazw materiałów i sprzętu zarówno w katalogach (KNR/KNNR) po stronie Normy jak i w cennikach INTERCENBUD (ceny średnie i ceny średnie z narzutami) - tzw. „parowanie”. W tym procesie zweryfikowano do tej pory całą bazę sprzętu i kilkadziesiąt tysięcy materiałów ogólnobudowlanych, elektrycznych oraz drogowych.

 

Jak można zweryfikować opisane wyżej „parowanie indeksów” w programie Norma i cenniku INTERCENBUD? Zacznijmy od przeglądarki cennika „ICB_srRMS” wywołanego z poziomu Normy 4. Oprócz standardowej indeksacji dostępnej do tej pory w kolumnie „Indeks ETO” pojawiła się dodatkowa w kolumnie „Symbol u dostawcy” (od 4 kwartału 2011 r.).

 

 

Taka sama podwójna indeksacja została zaimplementowana w bazach katalogów normatywnych programów Norma PRO i STANDARD oraz Norma EXPERT.
Przeanalizujmy wprowadzone zmiany w Normie PRO na przykładzie pozycji KNR 2-02 0202-02. Poniżej widać domyślną indeksację katalogów w kolumnie „Indeks ETO” oraz dodatkową w kolumnie „Indeks u dostawcy”.

 

 

Porównajmy czym różni się wycena materiałów tej pozycji w Normie PRO 4.34 bez podwójnej indeksacji i aktualnej wersji programu, przy domyślnych opcjach szukania cen.

 

 

Norma PRO 4.34

Jak widać na rysunku poniżej, program nie odnalazł nakładu o nazwie „gwoździe budowlane okrągłe gołe”, dlatego wyświetlił listę nakładów o zbliżonych indeksach (niestety, same elektrody).

 

 

W tej sytuacji użytkownik powinien zmienić parametry szukania po wybraniu polecenia „Ponów szukanie”.

Przy kolejnym materiale - „beton zwykły z kruszywa naturalnego” - należy wybrać jeden z zaproponowanych, ponieważ program sam nie dobierze klasy betonu.

 

 

W przypadku tarcicy wyświetlana jest lista z której należy wybrać odpowiednią grubość i klasę.

 

 

 

Mimo, że program przy materiale „drewno okrągłe na stemple budowlane” wyświetla tylko jedną cenę, to i tak należy ją wskazać, ponieważ nakłady z cennika i z kosztorysu różnią się indeksami.

 

 

Reasumując, w Normie PRO 4.34 przy materiałach z pozycji KNR 2-02 0202-02 okno „Wybór elementów RMS i jego ceny” pojawia się aż pięciokrotnie, czyli przy każdym materiale występującym w tej pozycji.

 

 

Norma PRO 4.38

Zobaczmy teraz jak wygląda wycena tej samej pozycji w najnowszej wersji programu.
Przy gwoździach pojawia się właściwa podpowiedź, a nie jak wcześniej elektrody.

 

 

Przy betonie należy wybrać jedną z dostępnych cen w zależności od marki betonu.

 

 

Ceny tarcicy program uzupełni sam dzięki wspomnianym powyżej zmianom w indeksacji.

 

W sumie, w Normie 4.38 użytkownik musi zaakceptować ceny tylko w dwóch przypadkach.
Jak widać na powyższym przykładzie, wprowadzone w programie zmiany przyspieszają proces wyceny kosztorysu, a po zakończeniu „parowania indeksów” proces ten będzie jeszcze łatwiejszy i szybszy.

 

UWAGA!

„Parowanie indeksów” jest uwzględnione tylko w cennikach INTERCENBUD:

  • „Ceny średnie RMS”
  • „Ceny średnie RMS z narzutami”