Aby wczytać informacje cenowe z płyty Sekocenbud musimy z menu Bazy cenowe wybrać hasło Importuj cennik. Pokaże się wówczas okno Import pliku lub dysku z cennikami, w którym na zakładce Cennik importowany możemy określić, czy chcemy importować dane z całego dysku, czy chcemy wskazać konkretny plik.

 

 

Rys. 1. Okno importu cenników

 

Zazwyczaj użytkownicy wybierają import całego dysku, bo wtedy wszystko odbywa się automatycznie po użyciu przycisku Rozpoznaj format. Od pewnego czasu na płytach Sekocenbud znajdują się dwa foldery zawierające informację cenową. W IV kwartale 2007 r. noszą one nazwę 4kw2007 i 4kw2007a.

 

W pierwszym z nich (4kw2007) zawarta jest informacja o minimalnych, maksymalnych i średnich:

- cenach materiałów bez kosztów zakupu,

- cenach najmu sprzętu,

- stawkach robocizny kosztorysowej z podziałem na typ robót (ogólnopolskie oraz dla poszczególnych województw i Warszawy)

 

Drugi natomiast (4kw2007a) zawiera stawki robocizny jw. oraz średnie ceny:

- materiałów z kosztami zakupu

- ceny pracy sprzętu (ujmujące koszty jednorazowe, tj. przewozy i przezbrojenie).

 

Program Norma podczas automatycznego rozpoznawania formatu plików na płycie wybiera zawsze folder 4kw2007 (bez a) ponieważ taka była systematyka nazw na płycie Sekocenbud-u złożona z numeru kwartału, liter „kw” i numeru roku. Dlatego w obecnej wersji programu pomijany jest folder o rozszerzonej nazwie. Nie oznacza to jednak, że użytkownicy programu pozbawieni są możliwości wykorzystania zawartej tam informacji cenowej. Trzeba jednak do tego celu wykorzystać mechanizm wczytywania pojedynczego pliku. W tym celu zaznaczamy w polu Importuj hasło Pojedynczy plik. Następnie w polu Dysk (ścieżka) plików źródłowych ustawiamy odpowiednią literę oznaczającą napęd CD lub wybieramy ścieżkę do folderu, do którego skopiowaliśmy zawartość płyty. Wybieramy podfolder Przegląd, w nim z kolei 4kw2007a i wskazujemy plik cM407.dbf lub cS407.dbf.

Po zatwierdzeniu przyciskiem Otwórz (lub dwuklikiem) wracamy do dialogu z Rys. 3.

 

 

Rys. 2. Wybór cennika materiałów z kosztami zakupu

 

 

Rys. 3. Import Pojedynczego pliku z cenami

 

Teraz warto byłoby wejść na zakładkę Cennik wynikowy i ustawić w polu Nazwa cennika wynikowego swoją nazwę, która będzie jasno określała, co zawiera ten cennik. W tym przypadku może to być np. SekMkz407. Po zatwierdzeniu OK, program poprosi jeszcze o wybór bazy, do której ma być schowany cennik i możemy w kosztorysie korzystać z cen materiałów zawierających koszty zakupu.

 

 

Od IV kwartału 2007 r. podobnie wygląda struktura danych cenowych na płycie ICCP Orgbud-Serwisu.

Plik Iccp407k.dbf zawiera ceny z kosztami (- zakupu dla materiałów; - jednorazowymi dla sprzętu), natomiast plik Iccp0407.dbf zawiera ceny minimalne, maksymalne i średnie najmu sprzętu, materiałów bez kosztów zakupu i stawek robocizny z podziałem na typ robót.

 

W pliku tekstowym „Stawki i narzuty kosztorysowe” mogą ponadto Państwo znaleźć wielkości narzutów kosztów zakupu materiałów, kosztów pośrednich i zysku oraz stawek robocizny osobno dla przedsiębiorstw i zakładów rzemieślniczych.

 

Natomiast plik Sprz_407.pdf, poza cenami najmu i pracy sprzętu, zawiera rozdział IV.3. KOSZTY JEDNORAZOWE SPRZĘTU (str.16) ujmujące cenę przejazdu lub przewozu za pierwsze 10 km (w tym koszt za- i wyładunku) oraz za każde dalsze 5 km w jedną stronę.