Kolejnym drobnym udogodnieniem dla użytkowników programów Norma jest dołączenie do strony tytułowej kosztorysu przycisku pozwalającego wywoływać kalendarz, z którego wskazana data zostanie automatycznie wstawiona do kosztorysu. Po wywołaniu okna edycji danych strony tytułowej (menu Opcje / Kosztorysu, przycisk Strona tytułowa) możemy użyć przycisku oznaczonego na Rys.1. czerwonym kółkiem.

 

 

Rys.1. Okno Edycja strony tytułowej

 

Wywołany zostanie wówczas kalendarz:

 

 

Rys.2. Kalendarz przywoływany podczas edycji danych strony tytułowej

 

Działa on podobnie, jak kalendarze w innych programach. Strzałki obok nazwy miesiąca pozwalają na przejście od miesiąca aktualnego do poprzedniego lub następnego . Kliknięcie w pasek z nazwą miesiąca rozwija listę miesięcy; możemy na niej wskazać ten, który nas interesuje.

 

 

Rys.3. Lista miesięcy wywoływana w kalendarzu

 

Jeżeli chcemy zmienić rok, musimy kliknąć na numer roku. Pojawi się wówczas kontrolka . Numer roku zmieniamy za pomocą przycisków po jej prawej stronie. Górny zwiększa numer roku, a dolny zmniejsza.

 

Na dole okna kalendarza znajduje się kratka, w której można zaznaczyć w jakim formacie wybrana data ma być wstawiona na stronę tytułową. Może to być format daty krótkiej lub długiej. Formaty te to standardowo:

 

data długa:

  

13 czerwca 2007

data krótka:

 

13-06-2007

 

Jeżeli chcemy, żeby data była wstawiana w innym formacie, na przykład 2007-13-06, to musimy wejść w panel sterowania systemu i dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach Opcje regionalne i językowe.