Norma PRO jest programem dojrzałym, który oferuje niemal wszystko co jest potrzebne w pracy każdego kosztorysanta. Prawie, bo co jakiś czas otrzymujemy od Państwa propozycję wprowadzenia ciekawej opcji. Ostatnio otrzymaliśmy maila, w którym jeden z naszych użytkowników zaproponował wykorzystanie małych ikonek w kształcie rombów (pojawiających się w drzewie kosztorysu, w lewym panelu) do oznaczania kolorami pozycji wymagających uzupełniania lub weryfikacji.
Niestety, realizacja tego pomysłu nie jest możliwa w zaproponowanym kształcie ze względu na to, że wspomniane ikonki są już wykorzystywane przez system rejestracji zmian w kosztorysie.

 

 

Tym niemniej, sam projekt uznaliśmy za bardzo ciekawy i wprowadziliśmy go w życie w nieco zmienionej formie. W ten sposób powstał nowy mechanizm, który umożliwia tworzenie kategorii, przypisywanych do wybranych pozycji. W połączeniu z filtrami, użytkownicy otrzymują jeszcze lepsze narzędzie do edycji kosztorysów. Poniżej przedstawiamy działanie mechanizmu kategoryzowania pozycji.

W menu „Opcje” na rozwijanej liście dostępne jest nowe polecenie „Słownik kategorii…”.

 

 

Po jego wybraniu pojawi się okno o nazwie „Słownik kategorii pozycji”, w którym znajdują się trzy domyślne elementy:

  • Do uzupełnienia
  • Do weryfikacji
  • Zweryfikowane

 

 

Przycisk „Dodaj” umożliwia przypisanie do słownika kolejnej kategorii. Po jego kliknięciu, w oknie „Wybór z puli nieużywanych kategorii” wyświetlona zostanie lista dostępnych ("wolnych") kolorów.

 

 

Dostępnych jest dwadzieścia jeden elementów, w połączeniu z trzema domyślnymi, daje w sumie możliwość stworzenia aż dwudziestu czterech kategorii. Dla przykładu wybierzmy kolor pomarańczowy i kliknijmy na przycisku „OK”. W oknie „Słownik kategorii pozycji” wybieramy przycisk „Zmień nazwę” i wprowadzamy opis nowej kategorii, np. „Opis do modyfikacji”. W ten sam sposób można zmienić opisy domyślnych kategorii.

 

 

Po zakończeniu edycji słownika możemy przejść do przyporządkowywania kategorii do pozycji w kosztorysie.
Na pasku narzędziowym programu dostępna jest nowa ikona „Kategoryzowanie pozycji” z listą dostępnych kategorii. Opcja dostępna jest w widokach:

  • Pełny kosztorys (F5)
  • Lista pozycji (F7)
  • Przedmiar/Obmiar (F8)
  • Zestawienia > Pozycje

 

 

Po zaznaczeniu jednej lub kilku pozycji w kosztorysie, ikona kategoryzowania będzie aktywna, co umożliwi przypisanie wybranego z listy opisu wybranym wcześniej elementom. Nazwy w kolorze wybranych kategorii pojawiają się w kolumnie „Podstawa”. Jedna pozycja może mieć kilka kategorii, tak jak to pokazuje poniższy rysunek.

 

 

W rozwijalnej liście przycisku „Kategoryzowanie pozycji” kategorie wyświetlane są w następującej kolejności:

  • użyte w kosztorysie
  • pozostałe kategorie słownikowe, nie użyte jeszcze w kosztorysie

 

Polecenie "Wszystkie kategorie…" - wyświetli okno ze wszystkimi dostępnymi kategoriami.
 

 

Przycisk "Kategoria szybkiego przypisywania" umożliwia wybór jednej z kategorii do prostego wstawiania. W naszym przykładzie będzie to kategoria zielona.

 

 

Dzięki temu wstawianie do pozycji kategorii „Zweryfikowane” będzie się odbywało po kliknięciu na przycisku „Kategoryzowanie pozycji bez konieczności rozwijania listy (strzałka z prawej strony przycisku).

Pozycje z kategoriami można wyświetlić na ekranie po skorzystaniu z filtra „Pozycje kategorii”, który umożliwia selekcję jednej lub wszystkich kategorii użytych w kosztorysie. W poniższym przykładzie została wyfiltrowana kategoria o nazwie „Do uzupełnienia”. Aktywny filtr sygnalizowany jest czarnym znacznikiem na ikonie kategorii.

 

 

Po kolejnym wywołaniu filtra można wskazać kolejną kategorię, np. „Opis do modyfikacji”. Dzięki temu wyświetlą się na ekranie pozycje z pierwszą i drugą kategorią.
Wyfiltrowane pozycje można wydrukować za pomocą polecenia „Drukuj widok” z menu „Plik”. W tej sytuacji nazwy przypisanych kategorii będą widoczne w kolumnie „Podstawa”.

 

 

Przy wydruku widoku bez włączonego filtra kategorii lub w przypadku pełnych wydruków, dane te nie będą prezentowane.

Mam nadzieje, że kategoryzowanie pozycji ułatwi Państwu pracę. Zapraszamy do zgłaszania uwag na temat nowego mechanizmu: telefonicznie - (22) 811-76-86 lub mail'owo - serwis@ath.pl.