Kotły na pelety mogą być źródłem ciepła i ciepłej wody użytkowej w domu. Te zautomatyzowane i wydajne urządzenia grzewcze osiągające wysoką klasę energetyczną, spalają pelety drzewne zaliczane do paliw odnawialnych. Spełniają zapisy dyrektywy unijnej Ekoprojekt wymagającej od urządzeń grzewczych emisji spalin o zredukowanej ilości zanieczyszczeń. Warto podkreślić, że w grupie kotłów na paliwo stałe najniższe wielkości emisji dotyczą właśnie kotłów na pelety z podajnikiem opału.
Kocioł na pelety warto brać pod uwagę, jako urządzenie grzewcze zarówno do nowego domu, jak i podczas termomodernizacji starego budynku. Zastosowanie takiego kotła pozwala spełnić wymogi dotyczące wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną Ep niezbędnej do ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej domu oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (nie więcej niż 40 kWh/m² rocznie) – to dotyczy nowo wznoszonych domów. W drugim przypadku można uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż takiego kotła w ramach programu „Czyste powietrze”. Jeśli zainstaluje się kocioł o klasie energetycznej nie mniejszej niż A+, dotacja może być podwyższona.

Emisja zanieczyszczeń

Zgodnie z wytycznymi Ekoprojektu 1 m³ spalin z automatycznego kotła na pelety może zawierać nie więcej niż:
40 mg cząstek stałych (pyłów PM),
500 mg tlenku węgla CO,
200 mg tlenków azotu NOx,
20 mg organicznych związków gazowych OGC.