Muszę skosztorysować czyszczenie i malowanie konstrukcji kratowej wykonanej z kątownika nierównoramiennego 45x30x4 mm. Konstrukcja ta jest nieskomplikowana i składa się z powtarzalnych segmentów. Łatwo więc wyliczyć długość kształtownika, z którego została wykonana. Z obliczeń otrzymałem 85 m. Włączam Normę, otwieram KNR nr 7-12, wybieram pozycję 0110-02 i w tym momencie mam problem. Jednostką obmiaru dla tej pozycji jest m2. W katalogu mam wprawdzie tablicę 0003, która podaje zależność między długością kształtownika, a powierzchnią jego rozwinięcia, ale jednak większe zaufanie mam do Polskiej Normy. Na szczęście posiadam PN-EN 10056-1 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary i wielkości statyczne kątowników nierównoramiennych walcowanych na gorąco. Znajduję tam odpowiedni wskaźnik i mnożąc 85 [m] x 0,15 [m2/m] uzyskuję obmiar pozycji.

 

Jak widać można sobie poradzić w każdej sytuacji. To prawda. Kiedyś ludzie robili kosztorysy „na piechotę”, wertując książkowe wydania katalogów, pracowicie przepisując na maszynie (jeśli ktoś miał) i licząc na „kręciołku”. Dziś młodzi ludzie już w to nie wierzą, ale tak było. Od momentu wejścia komputerów do powszechnego użytku minęło już trochę czasu i dziś nikomu nie przyjdzie do głowy, aby kosztorysować bez ich pomocy. Ale cóż, apetyt rośnie w miarę jedzenia i dziś już nie wystarczy program będący skrzyżowaniem maszyny do pisania z kalkulatorem. Dzisiejszy użytkownik chce, żeby komputer coraz więcej robił za niego. Stąd już prosta droga do naciskania na producentów oprogramowania, by rozwijali funkcjonalność swoich produktów.

Firma Athenasoft doskonale zdaje sobie sprawę z rosnących wymagań użytkowników i dlatego stale doskonali swoje produkty, w tym przede wszystkim podstawowy, czyli Normę. Gdyby dziś ktoś z Państwa uruchomił Normę PRO v. 4.01, to byłby bardzo zaskoczony, że nie ma tej i tamtej, tak przecież przydatnej, funkcji. Najłatwiej przekonać się o tym czytając w pliku czytajto.chm historię zmian w programie. Trochę tych funkcji przez te 5 lat przybyło.

 

Dziś przedstawiam kolejną zmianę, która ma za zadanie ułatwić Państwu życie – korzystanie z tablic przeliczników.

Teraz już nie trzeba wertować Polskiej Normy. Wystarczy podczas wprowadzania obmiaru, gdy kursor jest we właściwym miejscu, użyć prawego przycisku myszy i wybrać hasło Wstaw przelicznik.

 

Rys. 1. Menu pomocnicze wywoływane prawym przyciskiem myszki[1]

 

Gdy pojawi się tabela przeliczników jednostek obmiarowych, trzeba wybrać potrzebną kategorię nakładów. W tej wersji programu jest wprawdzie tylko jedna Wyroby hutnicze, ale ich liczba będzie się sukcesywnie zwiększać. Następnie z rozwijalnej listy Nakład trzeba wybrać odpowiednią tablicę. Na razie w bazie programu są tylko tablice wprowadzone na podstawie Polskich Norm.

 


Rys. 2. Wybór tablicy przeliczników

 

Gdy odpowiednia tablica pokaże się w oknie, wyszukujemy w niej interesujący nas element, wskazujemy pole z odpowiednim przelicznikiem i dwukrotnie klikamy myszką.

 

Rys. 3. Wybór przelicznika

 

W miejscu kursora wstawiony zostanie znak mnożenia i liczba znajdująca się we wskazanym przez nas polu tablicy oraz.

 

Obmiar dla pozycji z opisanego przykładu będzie wyglądał tak, jak na Rys. 4.

 

Rys. 4. Gotowa pozycja obmiarowa

 

Gdyby zaszła potrzeba podzielenia przez wybrany współczynnik (tj. żeby liczba wybrana z tablicy była dzielnikiem), to wystarczy znak mnożenia zamienić (niestety już ręcznie) na znak dzielenia.

 

Tablice przeliczników można przywoływać z poziomu widoku obmiaru, albo z widoku kosztorysu po wywołaniu okna edycji danych pozycji i wskazaniu pola obmiaru.

 

 


[1] Widoczna na Rys. 1. pozycja przedmiaru robót powstała w ten sposób, że wprowadzono najpierw wiersz obliczenia łącznej długości kątownika w konstrukcji, a następnie wiersz końca obliczeń pomocniczych. W kolejnym wierszu wstawiono odwołanie do wyniku obliczeń pomocniczych i wówczas naciśnięto prawy przycisk myszy.