Na wstępie przypomnijmy, jakie są podstawy kosztorysowania. Najwłaściwszy wydaje się podział na cztery grupy zagadnień: prawne, techniczne, rzeczowe i finansowo-kosztowe.
W tym artykule skupimy się na części rzeczowej, a więc wykorzystaniu nakładów rzeczowych robocizny kosztorysowej (R), materiałów (M) oraz pracy sprzętu i środków transportu technologicznego (S) zawartych w katalogach (tab. 1).

Nakłady rzeczowe w KNR-ach

Nakłady rzeczowe RMS wykorzystuje się do kalkulacji kosztorysowych metodą szczegółową. Można je znaleźć w katalogach nakładów rzeczowych (KNR), wydawanych w różnych okresach i przez rozmaitych wydawców. Stąd też często pojawiają się problemy w ich prawidłowym wykorzystaniu, pomimo że w programach kosztorysowych są właściwie wszystkie informacje i podpowiedzi o możliwości, czy też konieczności zastosowania np. współczynników.