Rozrzut średnich kosztorysowych stawek robocizny w poszczególnych województwach wynosi maksymalnie 25,5%.
Stawki zawierają się w przedziale wartości:

- od 13,47 zł/r-g do 16,62 zł/r-g przy robotach budowlanych,

- od 12,37 zł/r-g do 15,36 zł/r-g przy instalacjach sanitarnych,

- od 12,67 zł/r-g do 15,59 zł/r-g przy instalacjach elektrycznych,

- od 12,77 zł/r-g do 16,02 zł/r-g przy robotach inżynieryjnych.

 

Również narzuty stosowane w kosztorysowaniu w poszczególnych województwach różnią się między sobą, choć nie tak wyraźnie, jak w przypadku stawek robocizny. W zależności od branży, średni wskaźnik narzutu kosztów pośrednich osiąga poziom od 62% do 72%, zysku od 11% do 13%, a kosztów zakupu od 7% do 10%.

Jeśli chodzi o średnie stawki robocizny brutto, to najwyższe zaobserwowano w województwie mazowieckim, a najniższe w województwach: podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim.

 

 

KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY I WSKAŹNIKI NARZUTÓW
DLA ROBÓT BUDOWLANYCH W WOJEWÓDZTWACH


(kliknij, żeby powiększyć)

 

 

KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY I WSKAŹNIKI NARZUTÓW
DLA ROBÓT INSTALACYJNYCH SANITARNYCH W WOJEWÓDZTWACH


(kliknij, żeby powiększyć)

 

 

KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY I WSKAŹNIKI NARZUTÓW
DLA ROBÓT INSTALACYJNYCH ELEKTRYCZNYCH W WOJEWÓDZTWACH


(kliknij, żeby powiększyć)

 

 

KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY I WSKAŹNIKI NARZUTÓW
DLA ROBÓT INŻYNIERYJNYCH W WOJEWÓDZTWACH


(kliknij, żeby powiększyć)