Rozrzut średnich kosztorysowych stawek robocizny w poszczególnych województwach wynosi maksymalnie 25%.
Stawki zawierają się w przedziale wartości:

- od 13,44 zł/r-g do 16,69 zł/r-g przy robotach budowlanych,

- od 12,33 zł/r-g do 15,41 zł/r-g przy instalacjach sanitarnych,

- od 12,53 zł/r-g do 15,45 zł/r-g przy instalacjach elektrycznych,

- od 12,95 zł/r-g do 15,84 zł/r-g przy robotach inżynieryjnych.

 

Również narzuty stosowane w kosztorysowaniu w poszczególnych województwach różnią się między sobą, choć nie tak wyraźnie, jak w przypadku stawek robocizny. W zależności od branży, średni wskaźnik narzutu kosztów pośrednich osiąga poziom od 61% do 71%, zysku od 11% do 13%, a kosztów zakupu od 7% do 10%.

Jeśli chodzi o średnie stawki robocizny brutto, to najwyższe zaobserwowano w województwie mazowieckim, a najniższe w województwach: podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim.

 

 

KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY I WSKAŹNIKI NARZUTÓW
DLA ROBÓT BUDOWLANYCH W WOJEWÓDZTWACH


(kliknij, żeby powiększyć)

 

 

KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY I WSKAŹNIKI NARZUTÓW
DLA ROBÓT INSTALACYJNYCH SANITARNYCH W WOJEWÓDZTWACH


(kliknij, żeby powiększyć)

 

 

KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY I WSKAŹNIKI NARZUTÓW
DLA ROBÓT INSTALACYJNYCH ELEKTRYCZNYCH W WOJEWÓDZTWACH


(kliknij, żeby powiększyć)

 

 

KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY I WSKAŹNIKI NARZUTÓW
DLA ROBÓT INŻYNIERYJNYCH W WOJEWÓDZTWACH


(kliknij, żeby powiększyć)