Prognozowane przez nas ogólnopolskie stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów obliczono zgodnie z zasadami metodycznymi opracowanymi przez prof. dr. hab. Romualda Kotowskiego, w oparciu m.in. o dane GUS. W zestawieniu uwzględniono korektę na podstawie wskaźników rzeczywistych za III kw. 2023 r.