Pracuję na Normie PRO. Aktualizowałem ceny robocizny oraz sprzętu wg cennika za 4 kw. 2006 r. W kosztorysie zdefiniowałem 7 okresów rozliczeniowych od 4 kw. 2006 r. do 2 kw. 2008 r. (czas trwania budowy). Jednakże prace z zakresu tego kosztorysu były realizowane w trzech spośród nich (tzn. 4 kw. 2006 r. oraz 2 i 3 kw. 2007 r.). Po ręcznej aktualizacji cen R i S zmiany nastąpiły tylko w tych okresach, w których były zerowe nakłady RMS. Natomiast dla okresów 4 kw. 2006 r. oraz 2 i 3 kw. 2007 r. program nie zaktualizował cen i nie nastąpiła zmiana wartości kosztorysu.

 

 

redakcja:

Myślę, że Pański problem wyjaśnia poniższy fragment z Pomocy do programu (menu Pomoc / Tematy pomocy / Spis treści / Harmonogramowanie i rozliczanie wykonanych robót / Rozliczanie wykonanych robót / Aktualizacja cen w okresach rozliczeniowych).
[...]
Aktualizacja cen w okresach rozliczeniowych
Ceny wykonanych robót są takie, jak zostały ustalone w kosztorysie w momencie deklarowania robót i pamiętane osobno dla każdego wiersza rozliczenia. Jeśli inwestycja trwa dłuższy czas, to ceny mogą się zmienić. Gdy w takim przypadku zaktualizujemy ceny w kosztorysie przed zapisaniem wykonanych robót, nie musimy w cenach wykonanych robót nic zmieniać. Jeśli jednak z jakichś powodów chcemy zmienić ceny w robotach już rozliczonych, możemy je zaktualizować cenami z aktualnego cennika. Wtedy z menu Roboty wybieramy polecenie Aktualizuj ceny pozycji... i w oknie, które się ukaże deklarujemy zakres zmienianych pozycji oraz okres rozliczeniowy, w którym ceny mają zostać zmienione. Operacja ta może być niebezpieczna, ponieważ nie powinno się zmieniać cen po rozliczeniu się z inwestorem.
Zabezpieczenie takie zostało wprowadzone, żeby użytkownik nie zmienił wcześniej zafiksowanych cen przypadkowo, w sytuacji, gdy w różnych okresach ceny się różniły.
[...]

 

Andrzej Mościcki

 

*

 

 

2. Drobny problem matematyczny

Proszę o sprawdzenie, dlaczego po wpisaniu w pozycji 21-szej krotności na „-” (minus), kwota od podsumowania odejmowana jest dwukrotnie. (W załączniku kosztorys).
 

 

redakcja:

Szanowny Panie,
Nie ma żadnej awarii. Wytłumaczenie jest bardzo proste:

- gdy w pozycji 21 krotność wynosi „5”, wartość pozycji jest dodatnia i wynosi 15.977,40 zł

- gdy krotność zmienimy na „-5” to wartość pozycji zmieni się na -15.977,40 zł

Czyli przedtem wyliczona kwota była dodawana do wartości pozostałych pozycji, a teraz jest odejmowana.
Gdybyśmy wartość tej pozycji wyzerowali, to wartość kosztorysu zmniejszyłaby się o 15.977,40 zł. I od tej zmniejszonej wartości odejmujemy (bo dodajemy ujemną) wartość 15.977,40 zł.
Tym samym wartość kosztorysu musi zmaleć o 31.954,80 i o tyle właśnie zmalała.
Mówiąc inaczej:
poprzednio po prostu ta wartość była dodawana, a teraz nie tylko nie jest dodawana, ale jest jeszcze odejmowana; stąd obniżenie wartości kosztorysu o „podwójną” wartość pozycji.

 

Andrzej Mościcki

 

* *

 

 

3. Szczegółowe zestawienie elementów R, M lub S

Jesteśmy użytkownikiem Waszego produktu Norma PRO. Ostatnio musieliśmy przygotować zestawienie szczegółowe robocizny dla pewnej inwestycji. Chcieliśmy porównać ilość roboczogodzin dla każdej pozycji kosztorysu z ilością faktycznie przepracowanych roboczogodzin przez pracowników w trakcie wykonywania zamówienia. Na tej podstawie chcieliśmy dokonać oceny wydajności brygad.
Wybierając w menu
Widok hasło Zestawienia RMS i następnie Robocizna uzyskaliśmy na ekranie zestawienie wszystkich zawodów występujących w kosztorysie. Gdy klikamy na ikonkę przedstawiającą "lupę" , mamy podgląd na zestawienie całościowe „pozycja po pozycji” dla robocizny w danym kosztorysie wraz z wartością.

 

 

Jednakże tego zestawienia nie można importować ani edytować do dalszej obróbki. Podobna sytuacja dotyczy materiałów i sprzętu.
Czy państwo rozważą taką ewentualność, aby można było dokonywać dalszych operacji na tych zestawieniach w arkuszu kalkulacyjnym?

 

 

redakcja:

Jeżeli Pana dobrze zrozumiałem, to chodzi Panu o to, aby uzyskać szczegółowe zestawienie robocizny z rozbiciem na poszczególne pozycje. Takie zestawienie istnieje w Normie „od zawsze”. Aby się dowiedzieć w jaki sposób je wywołać i jak przenieść dane do MS Excel proszę przeczytać artykuł Jak przenieść szczegółowe zestawienie do MS Excel w tym numerze Buduj z Głową.

 

Andrzej Mościcki

 

* * *

 

 

4. Przetwarzanie przedmiaru na kosztorys

Dostałem od kolegi przedmiary w pliku prd. Otworzyłem ten plik w Normie PRO i zmieniłem typ z przedmiar na kosztorys. Wtedy się zagotowało. Pytań było tyle ile pozycji w kosztorysie (czyli kilka setek) i żadnego sposobu na przerwanie tego potoku. Może tak wprowadzić opcję Tak na wszystko, Nie na wszystko lub też Rezygnuję.

 

 

redakcja:

Niestety, nie jest to takie proste, bo:

 

1. Jeżeli w pozycji są rozwiązania wariantowe, to użytkownik musi wybrać któryś z wariantów. Możemy jednak wprowadzić opcję, że w takiej sytuacji pozycje wejdą z grupą wariantów do późniejszego wyboru, czyli ta kwestia da się rozwiązać.

2. Jeżeli w pozycji jest normatyw wg projektu, to użytkownik musi tę normę podać. Tu nic się nie da zrobić.

3. Jeżeli dla pozycji zostały przewidziane modyfikacje na podstawie części opisowej, to wystarczy przed zamianą przedmiaru na kosztorys wyłączyć ikonkę i po kłopocie.

 

W każdym razie dziękuję za zwrócenie uwagi. Przyjrzymy się sprawie uważniej.

 

Andrzej Mościcki

 

* * * *

 

 

5. Jak wydrukować Przedmiar BEZ ŻADNYCH KWOT, KOSZTÓW

Proszę o odpowiedź, jak i gdzie zaznaczyć w opcjach programu, aby na wydruku zestawień zbiorczych robocizny, materiałów i sprzętu NIE BYŁO CEN JEDNOSTKOWYCH i WARTOŚCI.
Chodzi mi o to, jak wydrukować Przedmiar BEZ ŻADNYCH KWOT.

 

 

redakcja:

Przedmiar z definicji nie zawiera ŻADNYCH informacji cenowych i wartościowych.
Nie trzeba więc niczego zaznaczać, tylko wydrukować przedmiar, a nie kosztorys.
Jeżeli chce Pan wydrukować kosztorys bez kwot, to musi Pan w oknie Drukuj odznaczyć hasło „KWOTY”.

 

 

Andrzej Mościcki