Użytkownicy Normy abonujący cenniki firmy Promocja informują nas o problemach jakie pojawiły się przy imporcie najnowszego cennika - „Sekocenbud RMS MAX 2/2015”. Program nie potrafi samodzielnie wczytać danych z tej płyty i wyświetla taki oto komunikat:

 

 

Przyczyną problemu jest zmiana struktury danych na płycie i usunięcie z niej foldera „przegląd”, w którym znajdowały się dotychczas pliki w formacie „DBF” importowane przez wszystkie wersje programu Norma.

Aktualnie pliki cenników, w formacie akceptowanym przez nasze programy, można wyeksportować wyłącznie z poziomu przeglądarki baz cenowych.

W celu uruchomienia przeglądarki należy przeprowadzić rejestrację lub skorzystać z opcji „aktywacja anonimowa”.

 

 

Eksport cennika

 • W głównym oknie przeglądarki klikamy na przycisk „Export cenników”.
   


 

 • W oknie kreatora eksportu cenników zaznaczamy wariant drugi „Pozostałe programy Sekocenbud oraz inne programy kosztorysowe”.
   


 

 • W kolejnym oknie wskazujemy docelowy katalog, w którym mają być umieszczone pliki (w naszym przykładzie będzie to folder o nazwie „Sekocenbud”, utworzony na dysku „C”).
   


 

 • Po kliknięciu przycisku „Dalej” rozpocznie się eksport cenników.
   


 

 • Jeśli cała operacja zakończy się sukcesem, to zostanie wyświetlone okienko końcowe, w którym klikamy „Zakończ”.
   

 

 

Import cennika do Normy EXPERT

 • Po uruchomieniu programu Norma Expert, z zakładki „Zasoby” wstążki poleceń wybieramy „Cenniki”.
   


 

 • Następnie w menedżerze cenników klikamy przycisk „Importuj”.
   


 

 • W oknie „Import cennika” zaznaczamy opcję „Cały dysk” i przyciskiem „” wywołujemy kolejne okno umożliwiające wskazanie lokalizacji cenników.
   


 

 • W opisanym przykładzie pliki cenników zostały zapisane na dysku w lokalizacji „C:\Sekocenbud”. Po wskazaniu tego katalogu zostaną zaimportowane ceny z w dwóch podkatalogach „2kw2015” i „2kw2015a” (drugi - z literką „a” w nazwie - zawiera ceny z narzutami).
   


 

 • W wyniku automatycznego rozpoznania formatu pojawi się na liście 7 plików z cenami – ich import zatwierdzamy przyciskiem „Importuj”.
   


 

 • Po wczytaniu wszystkich cenników pojawi się okno z podsumowaniem importu.
   

 

UWAGA!!!

Program rozdzieli zaimportowane pliki na dwa cenniki: „RMS” oraz „RMS z narzutami”.
 

 

 

Import wskaźników narzutów

 • Na karcie „Narzuty” z zakładki „Szablony narzutów” wstążki poleceń wybieramy „Importuj wskaźniki narzutów…”.
   


 

 • W oknie „Import wskaźników narzutów” po wybraniu napędu CD/DVD, w którym znajduje się płyta, klikamy na przycisk „”.
   

 

 • Następnie wskazujemy plik IK_022015.mdb znajdujący się na płycie w katalogu „baza” i zatwierdzamy przyciskiem „Otwórz”.
   


 

 • W wyniku rozpoznania formatu w oknie „Import wskaźników narzutów” pojawi się poziom narzutów z 2 kw. 2015 - odczyt danych rozpocznie się po kliknięciu przycisku "Importuj".
   


 

 • Na końcu wyświetli się okno potwierdzające poprawny import.