W niektórych sytuacjach istnieje konieczność wydruku wybranych pozycji z kosztorysu szczegółowego w formie uproszczonej. Cel ten możemy osiągnąć stosując dwie metody. Pierwsza polega na zmianie typu pozycji ze szczegółowej na uproszczoną, a druga wykorzystuje nową opcję o nazwie - Drukuj jak uproszczoną - dostępną w Normie EXPERT począwszy od wersji „5.4.100”.

Zacznijmy od pierwszego sposobu. Rysunek poniżej przedstawia przykładowy kosztorys z wybraną pozycją nr 11 „Ławy fundamentowe…” (tło aktywnej pozycji, w przypadku opcji domyślnych, zmienia się na zielone). Teraz z dodatkowych opcji zakładki Pozycja wybieramy Uprość pozycje.

 

 

Program wyświetli dwa pytania. Pierwsze dotyczy usunięcia nakładów RMS z upraszczanej pozycji - wybieramy TAK.

 

 

W drugim komunikacie pojawi się propozycja usunięcia kosztów jednostkowych RMS. Tu również wybieramy opcję TAK.

 

 

Po uproszczeniu zostaną usunięte RMS’y z kosztami jednostkowymi a pod podstawą pozycji pojawi się dopisek Uproszczona.

 

 

Poniższy rysunek przedstawia podgląd wydruku uproszczonej pozycji (dopisek Uproszczona, widoczny na widoku kosztorysu, nie jest drukowany).

 

 

Przedstawiona przed chwilą metoda może być kłopotliwa w przypadku kiedy zajdzie potrzeba zmiany ceny w jednym z nakładów uproszczonej pozycji. Niestety usunęliśmy je, więc teraz należałoby przywrócić RMS’y z bazy, zmodyfikować cenę nakładu i... ponownie uprościć pozycję przed wydrukowaniem kosztorysu. To komplikuje i niepotrzebnie wydłuża pracę, dlatego też w Normie Expert 5.4.100 wprowadziliśmy nową opcję - Drukuj jak uproszczoną. Jest ona dostępna w panelu właściwości na zakładce „Właściwości aktywnego elementu”, który można wywołać klikając dwukrotnie na podstawie wybranej pozycji.

 

 

UWAGA!!!

Opcja Drukuj jak uproszczoną jest dostępna tylko gdy narzuty w kosztorysie są liczone pozycjami.
Sposób liczenia można zmienić na karcie Narzuty po wybraniu na wstążce poleceń przycisku „Opcje liczenia”.

Obsługa opcji Drukuj jak uproszczoną w zależności od wybranego szablonu liczenia podsumowania kosztorysu:

  • Zamówienia publiczne (oferta) - narzuty domyślnie liczone są pozycjami;
  • Ustawienia własne – w tym szablonie należy wybrać parametr Pozycjami;
  • Narzuty liczone dla całego kosztorysu – opcja niedostępna;
  • Kosztorys inwestorski - narzuty domyślnie liczone są pozycjami.

 

 

Zaznaczenie opcji Drukuj jak uproszczoną nie wywołuje zmian w samym kosztorysie. Pozycja pozostaje w formie szczegółowej na widoku w programie.

 

Zmiany będą natomiast widoczne na wydrukach. Poniżej widać prezentację pozycji 11 na podglądzie wydruku kosztorysu szczegółowego.

 

 

Pozycji nr 11 nie będzie na wydruku Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji.

 

 

Na wydrukach Zestawień RMS nie będą uwzględnione RMS’y zawarte w pozycjach z zaznaczoną opcją Drukuj jak uproszczoną. Natomiast wartość tych pozycji w podsumowaniach będzie widoczna w kolumnie Uproszczone. Poniżej przykład prezentacji na wydruku podsumowania kosztorysu.

 

 

W programie pojawiła się również możliwość ustawienia opcji Drukuj jak uproszczoną dla zaznaczonych pozycji w Panelu właściwości na zakładce Właściwości aktywnego elementu. Dzięki temu w kilku pozycjach na raz można aktywować nowy atrybut pozycji.

 

 

W celu szybkiej lokalizacji takich pozycji został dodany do widoku kosztorysu i pozycji nowy filtr pozycji „Drukuj jak uproszczoną”.

 

 

Wyfiltrowane pozycje można wydrukować po wybraniu z głównego menu polecenia Drukuj widok.

 

 

Mam nadzieję, że opisany mechanizm ułatwi wydruk i edycję kosztorysu w przypadku, gdy część pozycji kosztorysu szczegółowego ma być wydrukowana w formie uproszczonej.