Generalnie, jeśli chodzi o elementy żelbetowe, to wiele zależy od doświadczenia wykonawcy oraz rozumienia na czym polega praca konstrukcji żelbetowych. Błędy występują nie tylko przy nieprawidłowym ich zazbrojeniu, ale mogą powstawać w trakcie całego cyklu robót związanych z przygotowaniem tych elementów. Również osoby sprawujące nadzór powinny poświęcić konstrukcjom żelbetowym więcej uwagi, a czasami wręcz poinstruować wykonawców przed rozpoczęciem robót, jak należy je wykonać.

  1. Omówienie tego, co ma być zrobione

W przypadku elementów żelbetowych, których wykonanie zaliczyć można do dosyć skomplikowanych robót, działania prewencyjne są wręcz pożądane. Jeszcze przed rozpoczęciem prac należy omówić poszczególne etapy wykonania elementów żelbetowych i zwrócić uwagę na istotne zasady. To może przyczynić się do uniknięcia błędów. W trakcie omawiania warunków wykonania i odbioru elementów żelbetowych osoby sprawujące nadzór mogą się też zorientować, czy wykonawca ma doświadczenie w robotach, które będzie wykonywał. Jednak niezależnie od tego, czy tak jest, czy też nie, to instruktaż jest wskazany.
Przy tej okazji warto ustalić zasady wymiany informacji oraz kluczowe fazy wykonania, które będą podlegać kontroli kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Dobrze też uzgodnić, na ile wcześniej zgłaszać roboty do odbiorów, aby wykonawca mógł zorganizować sobie czas na kontrole.

  1. Przygotowanie zbrojenia i ew. zmiany

Generalnie najlepiej wykonać zbrojenie zgodnie z projektem. Jeśli mają być jakieś zmiany w geometrii elementów żelbetowych np. rozpiętości, powierzchni przekroju poprzecznego, to należy sprawdzić rachunkowo parametry pod kątem przewidywanych modyfikacji. To samo dotyczy zastosowania niższej klasy betonu. Także zmiany średnic zbrojenia, gatunku i klasy stali zbrojeniowej, liczby prętów powinno się zweryfikować. Wszelkie informacje, jak należy wykonać elementy konstrukcyjne, w tym żelbetowe powinny znajdować się w projekcie technicznym projektu budowlanego.