Użytkownicy programu Norma Pro otrzymują do rąk program Wykopy pomyślany jako pomoc przy sporządzaniu przedmiaru robót. Jest to pierwszy z serii przygotowywanych przez firmę Athenasoft programów wspomagających pracę kosztorysanta.

Jest to wersja testowa, działająca do 15 października tego roku, wyłącznie z kluczem KMM zaprogramowanym dla Normy Pro.

Aplikacja ta, jako pierwsza z serii na pewno nie jest pozbawiona wad. Dajemy ją jednak Państwu w takiej postaci z dwóch powodów.

Po pierwsze pozwala ona uprościć i przyspieszyć proces liczenia przedmiaru dla robót ziemnych, co niewątpliwie będzie z korzyścią dla naszych Użytkowników. Po drugie dzięki uwagom, które Państwo będą do nas zgłaszali, będziemy mogli ten produkt rozwinąć i udoskonalić.

Program Wykopy służy do obliczania objętości wykopów, ilości ziemi przeznaczonej do wywiezienia, ilości wydobytego humusu, ilości piasku na zasypkę czy podsypkę oraz i in.

Dzięki temu, że we wszystkich polach, gdzie wymagane jest podanie wartości liczbowej można wprowadzać również wyrażenia arytmetyczne, użytkownik programu nie musi dokonywać żadnych obliczeń "na boku".

Program pozwala na wykonywanie obliczeń dla wykopów liniowych i jamistych, zarówno zwykłych, jak też odkrywek rurociągów, komór ciepłowniczych itp.

Użytkownicy programu Norma Pro mogą odwoływać się do Wykopów bezpośrednio podczas wpisywania obmiaru dla danego kosztorysu. Wystarczy z menu Obmiar wybrać hasło : "Obliczenia wymiarów obiektów ...". Pokaże się wówczas okno :

 

Rys. 1. Wybór programu Wykopy w programie Norma Pro

 

Gdy zatwierdzimy wybór przyciskiem 'OK.', uzyskamy pojawienie się wewnątrz pozycji obmiarowej planszy obliczeniowej programu Wykopy.

 

Rys. 2. Program Wykopy wywołany z poziomu obmiaru

 

Gdy wprowadzimy dane do obliczeń i wydamy polecenie przyciskiem "Oblicz" będziemy mogli przenieść dane z programu Wykopy do programu Norma Pro. W tym celu musimy naprowadzić kursor myszy na żółte pole obok okna programu Wykopy i nacisnąć prawy przycisk. Okno programu zostanie zastąpione ikoną a obok pojawi się menu :

 

Rys. 3. Ikona programu Wykopy i menu pomocnicze

 

Teraz powinniśmy wybrać z powyższego menu hasło "Import obmiarów". W rezultacie ekran zostanie podzielony pionowo na dwa okna. Po prawej stronie pojawi się okno importu obmiarów, do którego zostaną automatycznie przeniesione wszelkie wyliczenia, jakich dokonał program Wykopy wraz z wynikami.

 

Rys. 4. Okno importu obmiarów

 

Wyrażenia te możemy myszką przeciągnąć do formularza książki obmiarów, ustawiając je tam w dowolnej kolejności i dodając do nich dowolne wyliczenia dodatkowe.

W ten sposób szybko i sprawnie uzyskamy przedmiar dla pozycji z działu roboty ziemne.

 

Ikona robotnika z łopatą pozostanie przywiązana do pozycji obmiaru aby można było w dowolnym momencie automatycznie zmienić wyliczenia. Aby nie pozostała zbyt duża możemy ją zmniejszyć klikając w ikonę i następnie naprowadzając kursor na ramkę przy prawym boku ikony. Ramkę tę przesuwamy w lewo, wskutek czego ikona się zwęzi i jednocześnie dla zachowania proporcji skurczy w pionie.

 

Rys. 5. Zmniejszanie ikony

 

Życzymy Państwu przyjemnej pracy i czekamy na uwagi i propozycje.