Prace termomodernizacyjne i remontowe w budynkach należących do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych albo gmin prowadzi się od wielu lat. Można na nie uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Termo. W grudniu 2022 r. uruchomiono premię MZG – na termomodernizację lub remont budynków mieszkalnych, w których wszystkie lokale mieszkalne należą do mieszkaniowego zasobu gminy. W 2023 r. podwyższono o 10% kwoty wsparcia finansowego, a także do pakietu instrumentów dodano granty zapewniające większy zwrot części wydatków poniesionych na modernizację budynków.

Program jest realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) lub za pośrednictwem banków, które współpracują z BGK w tym zakresie. Środki finansowe na premie pochodzą z budżetu państwa – z Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR), a na granty – z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Do czasu uruchomienia środków z KPO program jest prefinansowany ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju.

Czemu służy Program Termo?

Celem Programu Termo jest zachęcenie właścicieli i zarządców budynków do podejmowania inicjatyw modernizacyjnych, dzięki którym nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynków, zmniejszą się ich koszty ogrzewania, a także poprawi się stan techniczny i wygląd obiektów. Budynki powinny spełniać minimalne wymogi dotyczące izolacyjności cieplnej i oszczędzania energii. W Programie Termo są również zachęty do wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Żeby uzyskać wsparcie finansowe należy wcześniej przygotować audyt energetyczny lub remontowy budynku. Dofinansowanie przysługuje na realizację rozwiązania w nich zaproponowanego.