Wprowadzenie

Drewno klejone warstwowo (ang. GL – glued laminated timber) jest rodzajem drewna konstrukcyjnego, którego proces klejenia kolejnych warstw (lameli) o grubości zwykle wynoszącej 40 mm, dzięki zaawansowanej technologii wykonania, zapewnia wysoką jakość elementów konstrukcyjnych.

Materiał ten umożliwia zaprojektowanie rozwiązań, w których istotna jest nie tylko nośność konstrukcji, ale również zwiększona rozpiętość elementów konstrukcyjnych, stabilność zachowania nadanego pierwotnie kształtu oraz estetyka konstrukcji. Drewno klejone warstwowo jest materiałem budowlanym przyjaznym dla środowiska, ma podwyższoną odporność na oddziaływanie warunków atmosferycznych oraz dobrą odporność ogniową, uzyskiwaną przez odpowiedni dobór wymiarów przekroju poprzecznego. To z kolei powoduje, że inwestorzy, architekci i projektanci sięgają coraz częściej po rozwiązania wykorzystujące ten naturalny materiał jako doskonałą alternatywę dla konstrukcji żelbetowych bądź stalowych.

Drewno klejone warstwowo doskonale nadaje się na konstrukcje dachów jedno- i wielopołaciowych (na dźwigary i płatwie dachowe pełne oraz kratowe), typowych konstrukcji hal ramowych (ramy płaskie), skomplikowanych konstrukcji przestrzennych (elementy nośne łukowe i o innych, zmiennych geometrycznie kształtach, w tym kratownice przestrzenne), a także kładek i mostów o ograniczonej rozpiętości i schemacie statycznym ustroju nośnego.

Kosztorysowanie konstrukcji dachów z drewna klejonego warstwowo na etapie budżetowania inwestycji

Konstrukcje dachów (w tym tych z drewna klejonego warstwowo) kosztorysowane są na etapie budżetowania inwestycji w sposób uproszczony. Wartość kosztorysu inwestorskiego lub wstępnego oszacowania kosztowego dla tego elementu robót, wynika z przyjęcia