Dotychczas stałe globalne, które definiuje się w widoku kosztorysu menu Kosztorys / Parametry kosztorysu zakładka Zdefiniowane stałe lub w widoku przedmiaru menu Obmiar / Definicje stałych zakładka Zdefiniowane stałe, można było wykorzystywać praktycznie tylko podczas wyliczania wartości przedmiaru.

 

Rys.1. Definicja stałej globalnej w kosztorysie

 

Do wersji 4.19 wprowadziliśmy możliwość wykorzystywania zdefiniowanych stałych przy modyfikowaniu norm nakładów RMS w pozycji,

 

Rys.2. Norma mnożona przez stałą

 

określaniu współczynników norm dla kosztorysu, działów i pozycji,

 

Rys.3. Stała jako współczynnik norm robocizny w dziale Pierwszy

 

określaniu współczynników cen nakładów RMS w kosztorysie i współczynników cen jednostkowych pozycji,

 

Rys.4. Stała w definicji współczynnika cen

 

definiowaniu parametrów ekonomiczno technicznych działów i kosztorysu.

 

Rys.5. Stała wykorzystana przy definicji parametru ekonomiczno-technicznego działu

 

Dodatkowo przy określaniu parametrów ekonomiczno-technicznych można oprócz stałych globalnych wykorzystywać odwołania do obmiarów poszczególnych pozycji, na przykład #p1. Dzięki temu możliwe jest na przykład uzależnienie liczby jednostek elementarnych działu „Roboty ziemne” od obmiaru pozycji „Wykopy fundamentowe”.