W numerze 1/2008 Buduj z Głową zamieściłem artykuł Biblioteka wzorów i funkcji w programie Norma PRO. Opisałem tam, jak można wykorzystać polecenia Wstaw wzór i Zachowaj wzór z menu Obmiar. Po artykule tym otrzymałem wiele uwag i pytań. Najczęściej powtarzało się życzenie, aby wzory biblioteczne mogły być ilustrowane rysunkami. Śpieszę więc wyjaśnić, że taka możliwość oczywiście istnieje, a to, że jej nie opisałem, to moje niewybaczalne przeoczenie.

Otóż do biblioteki wzorów i funkcji programu Norma PRO można wstawiać po prostu fragmenty pozycji przedmiarowych zawierające dowolne wiersze i obiekty. Poniżej przedstawiam pozycję przedmiaru robót, do której wstawiłem rysunek poglądowy wykopu oraz komentarze wyjaśniające znaczenie poszczególnych parametrów.

 

 

Rys. 1. Pozycja przedmiaru robót ilustrowana rysunkiem wykopu

 

Gdy za pomocą kombinacji klawisza Shift i przycisku myszy zaznaczę wiersze składające się na definicję obliczeń łącznie z rysunkiem i następnie wywołam polecenie Zachowaj wzór z menu Obmiar, to do biblioteki zostanie dodana pełna i przejrzysta definicja wyliczeń. Jak technicznie należy to wykonać, opisuję we wspomnianym wyżej artykule, który jest też dostępny na stronie www.bzg.pl.