Jak wszyscy doskonale wiemy, programy Norma pozwalają na dowolne modyfikacje kosztorysu, w tym również dokonywanie zmian w obrębie pozycji. Możliwe jest więc, by użytkownik programu pozmieniał nazwy i normatywy elementów RMS w obrębie pozycji. Może też wstawić do pozycji nowe elementy, a pousuwać z nich elementy przewidziane przez katalog.

 

 

Rys.1. Okno definicji danych pozycji z zaznaczonym przyciskiem przywracania danych z katalogu norm

 

W sytuacji, gdy dojdziemy do wniosku, że zmiany w obrębie pozycji zostały dokonane błędnie, zawsze możemy przywrócić stan zgodny z katalogiem poprzez użycie przycisku zaznaczonego na Rys.1.

 

Co jednak mamy uczynić, gdy zmieniliśmy np. Podstawowy materiał i precyzyjnie określiliśmy jego zużycie, a przywrócić chcemy tylko nazwy i normatywy pozostałych elementów?

Wówczas możemy skorzystać z hasła Zaznaczone w podmenu Przywróć RMS-y z katalogu w menu RMS.

 

 

Rys.2. Hasło „Przywróć RMS-y z katalogu” w menu RMS

 

W rezultacie w pozycji wymienione zostaną te elementy, które zaznaczyliśmy. Zaznaczenia dokonujemy klikając na wybrany element. Gdy chcemy zaznaczyć więcej - używamy dodatkowo klawiszy Shift lub Ctrl.

 

 

Rys.3. RMS-y zaznaczone w pozycji

 

W pozycji z Rys.3. zostaną przywrócone”katalogowe” normatywy robocizny, krawędziaków, śrub i środka transportowego.

 

Należy jednak pamiętać, że program nie jest jasnowidzem i w pewnych sytuacjach nie będzie w stanie odgadnąć, o które RMS-y chodzi. Może to mieć miejsce wówczas, gdy pozmieniamy nie tylko nazwy i normatywy, ale także kolejność RMS-ów w pozycji.

 

 

Rys.4. Pytanie programu o wybór elementu RMS

 

W takiej sytuacji program wskazuje (żółtym podświetleniem) element, którego dane będzie teraz zmieniał i wyświetla listę RMS-ów danego typu w pozycji katalogowej. Użytkownik musi wskazać element, którego dane należy wybrać.

 

Polecenie Przywróć RMS-y z katalogu może dotyczyć również elementów z kilku pozycji.