Około 50 lat po uruchomieniu seryjnej produkcji pierwszego polskiego samochodu elektrycznego w Mielcu (1971 r.) obserwujemy prawdopodobnie przełom w zakresie popularyzowania napędu elektrycznego. Upowszechnienie samochodów elektrycznych i hybrydowych łączy się z koniecznością budowy stanowisk do ładowania, co regulują odpowiednie przepisy.
Polska przyjęła postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/884 z dnia 30 maja 2018 r. (dot. charakterystyki energetycznej budynków i efektywności energetycznej), wprowadzając tym samym stacje ładowania do budynków. Dyrektywa ta określiła pierwsze wymagania w zakresie przygotowania miejsc parkingowych w nowych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych do późniejszej instalacji punktów ładowania.

Wymagania dla branży budowlanej

Zgodnie z obecnymi przepisami mieszkalne budynki wielorodzinne i budynki użyteczności publicznej oraz związane z nimi wewnętrzne i zewnętrzne stanowiska postojowe, projektuje się i buduje, zapewniając moc przyłączeniową pozwalającą wyposażyć te stanowiska w punkty ładowania o mocy nie mniejszej niż 3,7 kW [1].
Wielkość minimalnej mocy przyłączeniowej, jaką należy zapewnić określa