Zgodnie z obowiązującymi Warunkami technicznymi [1] – nowo wznoszone budynki powinny być energooszczędne, tzn. charakteryzować się obniżonym w stosunku do wcześniejszych wymogów zapotrzebowaniem na energię pierwotną EP do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Nowe domy są lepiej ocieplone, szczelniejsze, pozbawione przewiewów. W takich budynkach wentylacja grawitacyjna bywa niewystarczająca i mogą zacząć się problemy z wilgocią. Dlatego wentylacja mechaniczna jest znacznie lepszym rozwiązaniem, ponieważ zapewnia powietrze odpowiedniej jakości. Zastosowanie rekuperatora zamiast zwykłej centrali wentylacyjnej daje dodatkową korzyść w postaci odzyskania pewnej ilości ciepła z wywiewanego powietrza i wykorzystania go do wstępnego ogrzania powietrza dostarczanego do wnętrza. Producenci rekuperatorów deklarują, że dzięki rekuperacji można zmniejszyć koszty ogrzewania nawet o 50%, z tym że to zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od standardu energetycznego domu.

Nowoczesny system wentylacyjny

Wentylacja z rekuperacją to system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Zapewnia on wymianę zużytego powietrza na świeże, które jest przefiltrowane, czyli pozbawione szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń. Rekuperacja polega na odzyskaniu ciepła z powietrza wywiewanego i wykorzystaniu go do wstępnego podgrzania powietrza nawiewanego do pomieszczeń, co pozwala zimą zmniejszyć koszty ogrzewania. System wentylacyjny może być wykorzystany również do lekkiego schłodzenia nawiewanego powietrza latem. Pozwala na to wykorzystanie gruntowego wymiennika ciepła (GWC). Powietrze nawiewane do wnętrze jest najpierw przeprowadzane przez GWC i schładzane. Chłodzenie jest możliwe także, gdy system wentylacyjny zostanie sprzężony z jednostką chłodniczą albo pompą ciepła.

Budynek z rekuperacją

Dom z mechanicznym systemem wentylacyjnym z rekuperacją powinien być szczelny, w oknach nie należy montować nawiewników, mikrowentylacji itp. W drzwiach wewnętrznych na dole powinny być podcięcia lub otwory, które umożliwiają krążenie powietrza. Zastosowanie wentylacji mechanicznej sprawia, że w takim domu jest inny zapach, ponieważ powietrze pobierane z zewnątrz jest przeprowadzane przez filtry umieszczone w rekuperatorze. Strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego nie mieszają się.