Co to jest SzuKIO?

 

Jest to wyszukiwarka wyroków Zespołów Arbitrów, Krajowej Izby Odwoławczej, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Głównej Komisji Orzekającej.

Spośród zawierających dogłębną i fachową wiedzę orzeczeń można wyłuskać odpowiedź na wiele pytań, np.:

 • czy w danym stanie faktycznym i prawnym można poprawić omyłki w kosztorysie ofertowym, jaka jest tego granica (fraza: kosztorys omyłka odrzucenie oferty),
 • co robić w sytuacji, gdy konsekwencją poprawiania omyłek jest zmiana rankingu wykonawców (fraza: poprawienie omyłki zmieniłoby ranking),
 • jak klasyfikować inne omyłki, oczywiste omyłki pisarskie, czy też oczywiste omyłki rachunkowe,
 • w jakich okolicznościach można poprawić źle obliczoną przez wykonawcę stawkę VAT (frazy: nieprawidłowa stawka VAT, zła stawka VAT),
 • czy złożone dokumenty na wezwanie zamawiającego na podstawie art. 26 ust 3 Prawa zamówień publicznych muszą być oryginalne, czy wystarczy jeśli wykonawca prześle je faksem, od czego to zależy,
 • kiedy i jak uzupełnić pełnomocnictwo,
 • jakie grożą konsekwencje, gdy zamawiający nie przewidzi możliwości zmian w umowie wobec aktualnego brzmienia art. 144 Pzp (przekrojowy wyrok KIO/ 333/09),
 • kiedy można unieważnić postępowanie i jakie są tego konsekwencje, wobec nowych wyroków Sądów Apelacyjnych i ostatniego (z września 2009 r.) Sądu Najwyższego – tzw. zastępcze oświadczenie woli.

 

Niejeden z nas podczas kontroli, czy to z NIK, czy z RIO, z przerażeniem patrzy na zarzuty, wówczas dobrze jest skorzystać z wyszukiwarki; zaznaczyć tylko wyroki GKO i w zależności od zarzutu wpisać np. „zmiana terminu naruszenie z art. 144 Pzp” – pojawi się ok. 140 wyroków; następnie trzeba w wynikach wyszukiwania podać hasło „uniewinniony” – macie Państwo w tym momencie ok. 40 wyroków, z czego na pewno wybierzecie analogiczny stan faktyczny i prawny.

Następny przykład: np. „harmonogram” – z powodu złego wypełnienia harmonogramu zamawiający odrzucił ofertę – zachęcamy do sprawdzenia czy miał rację.

 

Najważniejsze cechy SzuKIO

 

 • Na podstawie podanej frazy wyszukuje i wyświetla najbardziej pasujące fragmenty wyroków z możliwością zawężania do konkretnych organów orzekających i lat wydania orzeczeń
 • Uwzględnienie odmiany wyrazów (dzięki temu nie ma potrzeby wpisywania ich kolejnych form)
 • Podgląd dokumentów bez otwierania plików PDF
 • Oznaczenie szukanych słów wieloma kolorami lub jednym w zależności od wyboru, co pozwala na ocenę przydatności znalezionego wyroku i pomaga sprawnie poruszać się w gąszczu dokumentów
 • Aktualność – w momencie publikacji orzeczenia na stronie UZP lub Ministerstwa Finansów dokument natychmiast dodawany jest do bazy danych jako oryginalny PDF oraz w formie tekstowej
 • Możliwość edytowania odszukanych fragmentów tekstów, co ułatwia zarówno sporządzanie profesjonalnych i zgodnych z prawem protestów, jak i odpowiedzi na nie.